Collapse AllExpand All

Chapter 7. Kadry/Płace

Aby otworzyć moduł "Kadry/Płace" należy w oknie głównym wybrać przycisk "Kadry/Płace" lub nacisnąć klawisz <F6>: