Collapse AllExpand All

2. Wykonywanie raportów

W systemie zdefiniowana będzie pewna liczba raportów, które uprawniony do tego operator będzie mógł wykonywać.

Aby wykonać raport należy w oknie głównym programu wybrać dział "Raporty" lub nacisnąć klawisz <F9>

Następnie w oknie, które wyświetli system wybrać przycisk "Wykonywanie" lub nacisnąć klawisz <F2>:

W efekcie system wyświetli okno "Edycja raportów":

Chcąc edytować raporty dotyczące konkretnego modułu programu (np. magazynów lub produkcji) należy wpisać jego symbol w pole "Moduł", a następnie z Menu wybrać polecenie "Raporty" ---. Funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli listę zdefiniowanych raportów dotyczących danego modułu programu.

Chcąc wyświetlić listę wszystkich zdefiniowanych raportów, pole "Moduł" należy pozostawić niewypełnione, a następnie z Menu wybrać "Raporty" ---> "Filtruj" lub nacisnąć <F3> lub ikonę .

System wyświetli okno zawierające listę wszystkich zdefiniowanych raportów:

Tabela widoczna w oknie "Wybór raportu" zawiera:

 • Symbol - symbol raportu

 • Nazwa - nazwa raportu

 • Moduł - symbol modułu, którego dotyczy raport

 • Z - czy jest to raport znakowy

 • G - czy jest to raport graficzny

 • A - czy jest to raport wykonywany przez Agata Report

Wyboru raportu, który chcemy wykonać dokonujemy poprzez dwukrotne kliknięcie na jego nazwę lub z Menu wybierając polecenie "Raporty" ---> funkcję "Wybierz" lub naciskając klawisz <Enter> po uprzednim zaznaczeniu wybranego raportu na liście.

System wyświetli okno, w którym dokonujemy wyboru rodzaju pliku raportu.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

W oknie tym można dokonać wyboru formatu, w którym chcemy zapisać raport. Możliwe są następujące opcje:

 • TXT - wydruk pliku teksowego

 • PDF - zapisywanie raportu w formacie PDF (Acrobat Reader)

 • CSV - zapis raportu w formacie CSV (możliwy do odczytu np. w arkuszu kalkulacyjnym)

 • HTML - zapis raportu w formacie html (strona internetowa)

 • SXW - zapis raportu w formacie sxw (Open Office)

 • XML - zapis raportu w formacie xml

Istnieje również opcja zapisania wykonywanego raportu na dysku w wyżej wymienionych formatach. W tym celu należy zaznaczyć wybrany format oraz opcję "Zapisać na dysku", co uaktywni pole wyboru pliku do którego chcemy zapisac raport. Aby dokonać wyboru pliku należy nacisnąć ikonę , co spowoduje pojawienie się okna "Wybierz plik":

Po naciśnięciu klawisza "Otwórz" system zapisuje raport do wybranego pliku i potwierdza zapis komunikatem:

Jeżeli nie zaznaczymy formatu, w którym chcemy zapisać raport, zostanie on zapisany w formacie tekstowym.

Po wybraniu interesującej nas opcji wykonania raportu zatwierdzamy wybór naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

W oknie "Edycja raportów" istnieje również możliwość wydrukowania listy wszystkich zdefiniowanych raportów. W tym celu z Menu wybieramy polecenie "Raporty" ---> funkcję "Drukuj listę" lub naciskamy klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Potwierdzamy chęć wydruku naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

Aby wyświetlić listę raportów zdefiniowanych dla danego modułu programu należy z Menu wybrać polecenie "Raporty" ---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub ikonę . System wyświetli okno "Edycja raportów" w formie przystosowanej do wyszukiwania:

Wpisujemy moduł, dla którego mają być wyszukane raporty, a następnie ponownie z Menu wybieramy polecenie "Raporty" ---> funkcję "Filtruj" lub naciskamy klawisz <F3>. System wyświetli listę wyszukiwanych raportów.