Tabele podstawowe

Tabele te obejmują część danych pakietu, która jest aktualizowana rzadko (np. słowniki) lub jest używana w wielu funkcjach (np. Kontrahenci).

Słowniki stałe

Baza zawiera szereg tabel zawierających słowniki stałe, to znaczy takie, których zawartość wypełniana jest podczas inicjacji bazy. Słowniki stałe nie są modyfikowalne przez użytkownika oraz nie zawierają atrybutów systemowych.

E-deklaracje - typy

Słownik pozwala na wybór typu e-deklaracji.

Tabela 3.33. rs_edeklaracje_typy

kodKCHAR(10)Kod typu e-deklaracji
opis VARCHAR(100)Opis typu e-deklaracji

Formularze sposoby obliczeń

Tabela zawiera informacje o formularzach sposobu rozliczeń zdefiniowanych w systemie.

Tabela 3.34. rs_formularze_sposoby

kodKCHAR(2)Identyfikator sposobu
opis VARCHAR(50)Opis sposobu rozliczeń

Funkcje harmonogramu

Tabela zawiera listę funkcji harmonogramu.

Atrybuty:

Tabela 3.35. rs_harmonogram_zadan_funkcje

kodKVARCHAR(50)Nazwa funkcji
opis VARCHAR(100)Opis funkcji
argumenty TEXTArgumenty funkcji

Intrastat - izby celne

Tabela zawiera listę izb celnych. Nazwa tabeli:'rs_intrastat_izby_celne'.

Atrybuty:

Tabela 3.36. rs_intrastat_izby_celne

kodKCHAR(6)kod izby celnej
opis VARCHAR(50)opis(nazwa) izby celnej

Intrastat - rodzaje deklaracji

Tabela zawiera rodzaje listę rodzajów deklaracji INTRASTAT. Nazwa tabeli: 'rs_intrastat_rodzaje_deklaracji'.

Atrybuty:

Tabela 3.37. rs_intrastat_rodzaje_deklaracji

kodKCHAR(1)kod deklaracji
opis VARCHAR(50)opis deklaracji

Intrastat - rodzaje transportu

Tabela zawiera listę symboli rodzajów transportu wykorzystywanych w deklaracjach INTRASTAT. Nazwa tabeli: 'rs_intrastat_rodzaje_transportu'.

Atrybuty:

Tabela 3.38. rs_intrastat_rodzaje_transportu

kodKCHAR(1)kod rodzaju transportu
opis VARCHAR(50)opis rodzaju transportu

Intrastat - rodzaje zgłoszeń

Tabela zawiera kody rodzajów zgłoszeń wykorzystywanych w deklaracji INTRASTAT. Nazwa tabeli:'rs_intrastat_rodzaje_zgloszen'.

Atrybuty:

Tabela 3.39. rs_intrastat_rodzaje_zgloszen

kodKCHAR(1)kod rodzaju zgłoszenia
opis VARCHAR(50)opis rodzaju zgłoszenia

Intrastat - warunki dostawy

Tabela zawiera listę kodów warunków dostawy wykorzystywanych w deklaracji INTRASTAT. Nazwa tabeli: 'rs_intrastat_warunki_dostawy'.

Atrybuty:

Tabela 3.40. rs_intrastat_warunki_dostawy

kodKCHAR(3)kod warunków dostawy
opis VARCHAR(50)opis (nazwa) warunków dostawy

Kasy banki typy kolumn

Tabela zawiera rodzajów kolumn raporów. Nazwa tabeli:'rs_kasy_banki_typy_kolumn '.

Tabela 3.41. rs_kasy_banki_typy_kolumn

kodKchar(2)kod rodzaju
opis varchar(60)opis kolumny
typ char(1)typ kolumny

Kraje

Tabela zawiera listę krajów oraz informację, który z nich należy do Unii Europejskiej. Nazwa : 'rs_kraje'.

Atrybuty:

Tabela 3.42. rs_kraje

krajKCHAR(2)Identyfikator kraju
nazwa VARCHAR(50)Nazwa kraju
czy_ue BOOLEANCzy w UE?

Metody amortyzacji

Tabela zawiera informacje o metodach amortyzacji zdefiniowanych w systemie.

Tabela 3.43. rs_metody_amortyzacji

kodKCHAR(2)Identyfikator amortyzacji
opis VARCHAR(30)Opis metody amortyzacji

Typy kolejkowania

Tabela zawiera informacje o typach kolejkowania przyjęć.

Tabela 3.44. rs_typy_kolejkowania

kodKCHAR(4)Identyfikator typu
opis VARCHAR(90)Opis typu

Okresy amortyzacji

Tabela zawiera informacje o okresach amortyzacji zdefiniowanych w systemie.

Tabela 3.45. rs_okresy_amortyzacji

kodKCHAR(2)Kod amortyzacji
opis VARCHAR(20)Opis

Rodzaje absencji

Tabela zawiera informacje o kodach nieobecności, zwolnień lekarskich i zawieszeń.

Tabela 3.46. rs_kp_absencje_rodzaje

firma_idOCHAR(2)Identyfikator firmy
typ_absencji_idKCHAR(2)Rodzaj absencji
nazwa VARCHAR(30)Nazwa absencji
czy_nieobecnosc BOOLEANCzy absencja jest zwyklą nieobecnością?
czy_zwolnienie BOOLEANCzy absencja jest zwolnieniem lekarskim?
czy_zawieszenie BOOLEANCzy absencja jest zawieszeniem?
kod_zus CHAR(7)Kod ZUS-owski absencji
placi_zus BOOLEANCzy za ZL płaci ZUS
proc_zwolnienia NUMERIC(5,2)Procent zwolnienia lekarskiego
czy_staz_pracy BOOLEANCzy zalicza się do stażu pracy?
nr_placowy INTNumer placowy wykorzystywany w trakcie liczenia list płac.

Rodzaje adresów

Tabela zawierająca zdefiniowane w systemie rodzaje adresów.

Tabela 3.47. rs_rodzaje_adresow

kodKCHAR(1)Kod rodzaju adresu
opis VARCHAR(50)Opis rodzaju adresu

Rodzaje zaległości

Tabela zawiera rodzaje zaległości. Nazwa:'rs_rodzaje_zaleglosci'.

Atrybuty:

Tabela 3.48. rs_rodzaje_zaleglosci

kodKCHAR(1)Kod zaległości
opis VARCHAR(50)Opis zaległości

Rodzaje wykształcenia

Tabela 3.49. rs_rodzaje_wyksztalcenia

kodKCHAR(2)kod
opis VARCHAR(40)Opis rodzaju wyksztalcenia

Sposoby rozliczania VAT

Tabela zawiera listę sposobów rozliczenia VAT obsługiwanych przez system. Nazwa : 'rs_sposob_rozl_vat'.

Atrybuty:

Tabela 3.50. rs_sposob_rozl_vat

kodKCHAR(1)Kod stawki
opis VARCHAR(30)Opis

Aktualnie zdefiniowane kody to:

 • ' '-koszt – nie podlega odliczeniu,

 • 'B'–odliczany bezpośrednio,

 • 'W'–odliczany po spełnieniu warunków,

 • 'N'–nie podlegający odliczeniu,

 • 'Z'–odliczany w miesiącu zapłaty,

 • 'P'–rozliczany procentowo wg struktury sprzedaży.

Stany pracowników

Tabela zawiera informacje o stanach pracowników zdefiniowanych w systemie.

Tabela 3.51. rs_stany_pracownika

kodKCHAR(1)Identyfikator stanu pracownika
opis VARCHAR(50)Opis stanu pracownika

Statusy dni

Słownik służy do wyboru statusu dnia.

Tabela 3.52. rs_statusy_dni

kodKCHAR(1)Kod statusu dnia
opis VARCHAR(15)Opis statusu dnia

Stawki Vat

Tabela zawiera listę stawek VAT obsługiwanych przez system. Nazwa : 'rs_stawki_vat'.

Atrybuty:

Tabela 3.53. rs_stawki_vat

kodKCHAR(2)Kod stawki
opis VARCHAR(20)Opis

Aktualnie zdefiniowane kody to:

 • 'zw'–zwolniony

 • 'np'–nie podlega

 • oraz '00' do '22' dla poszczególnych stawek procentowych wykorzystywanych obecnie i w przeszłości.

Stopnie pokrewieństwa

Tabela zawiera informacje o stopniach pokrewieństwa zdefiniowanych w systemie.

Tabela 3.54. rs_stopnie_pokrewienstwa

kodKCHAR(2)Identyfikator stopnia pokrewieństwa
opis VARCHAR(50)Opis stopnia pokrewieństwa

Stopnie zaawansowania języka

Tabela zawiera informacje o stopniach zaawansowania znajomości języka zdefiniowanych w systemie.

Tabela 3.55. rs_stopnie_zaawansowania_jezyka

kodKCHAR(1)Identyfikator stopnia znajomiści języka
opis VARCHAR(50)Opis stopnia znajomości języka

Typy artykułów

Tabela zawiera listę typów artykułów określających sposób traktowania artykułu przez pakiet. Nazwa : 'rs_typy_artykulow'.

Atrybuty:

Tabela 3.56. rs_typy_artykulow

typKCHAR(2)Typ artykułu
opis VARCHAR(50)Opis

Dokładniejszy opis w punkcie: 11.2.4.1.Dane podstawowe-tabela 'rs_artykuly'.

Typy dokumentów kontrahenta

Tabela zawiera informacje o typach dokumentów księgowych generowanych w systemie dla kontrahenta (wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, wezwania do potwierdzenia sald, kompensaty).

Tabela 3.57. rs_dokumenty_kontrahenci_typy

kodKCHAR(1)Identyfikator typu dokumentu
opis VARCHAR(40)Nazwa typu dokumentu

Typy drukarek fiskalnych

Tabela zawiera informacje o typach drukarek fiskalnych zdefiniowanych w systemie.

Tabela 3.58. rs_typy_drukarek_fiskalnych

kodKCHAR(2)Identyfikator typu drukarki fiskalnej
opis VARCHAR(50)Opis typu drukarki fiskalnej

Typy e-deklaracji

Tabela zawiera typy e-deklaracji. Nazwa: "rs_edeklaracje_typy".

Atrybuty:

Tabela 3.59. rs_edeklaracje_typy

kodKCHAR(10)kod typu edeklaracji
opis VARCHAR(100)opis typu edeklaracji


Typy faktur

Tabela zawiera listę typów faktur obsługiwanych przez system. Nazwa : 'rs_typy_faktur'.

Atrybuty:

Tabela 3.60. rs_typy faktur

kodKCHAR(2)Typ faktury
opis VARCHAR(50)Opis

Aktualnie zdefiniowane kody to:

 • 'KR'–krajowa,

 • 'BP'–bezpłatna,

 • 'WW'–wewnętrzna,

 • 'EK'–eksport,

 • 'DU'–wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,

 • 'ZU'–wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

 • 'ZA'–zaliczkowa.

Słownik używany podczas definiowania wyznaczników faktur.

Typy kalendarzy

Tabela zawiera listę typów kalendarzy.

Atrybuty:

Tabela 3.61. rs_kalendarze_typy

kodKCHAR(1)kod kalendarza
opis VARCHAR(50)opis kodu kalendarza

Typy plików pli

Tabela zawiera definicje plików pli.

Tabela 3.62. rs_typy_plikow_pli

kodKCHAR (1)Kod
opis VARCHAR (50)Opis

Typy powiadomień

Tabela zawiera listę rodziajów typów powiadomień.

Tabela 3.63. rs_typy_powiadomien

kodKCHAR(10)Identyfikator powiadomienia
opis VARCHAR(100)Opis powiadomienia

Typy szkół

Tabela zawierająca zdefiniowane w systemie typy szkół.

Tabela 3.64. rs_typy_szkol

kodKCHAR(2)Identyfikator typu szkoły
Opis VARCHAR(50)Typ szkoły

Typy wydruków faktur

Słownik pozwala na wybór typów wydruku faktury.

Tabela 3.65. rs_typy_wydrukow_faktur

kodKCHAR(20)kod wydruku
opis VARCHAR (50)opis wydruku

Typy wzorów dekretacji

Tabela zawiera typy wzorów dekretacji. Nazwa:'rs_typy_wzorow_dekretacji'.

Atrybuty:

Tabela 3.66. rs_typy_wzorow_dekretacji

kodKCHAR(1)kod typu wzoru dekretacji
opis VARCHAR(50)opis typu wzoru dekretacji

Słowniki standardowe

Wszystkie tabele zawierające słowniki standardowe posiadają trzy podstawowe atrybuty: 'firma_id', 'kod' i 'opis' oraz atrybuty systemowe: 'z_czas', 'z_typ' i 'z_op_id'.

Atrybut 'opis' jest zawsze typu VARCHAR(50). Atrybut 'kod' jest zawsze typu CHAR, długość atrybutu zależy od słownika. W dalszej części dokumentacji przy opisie kolejnych słowników będzie podawana jedynie długość atrybutu 'kod'. Atrybut 'firma_id' jest wypełniany automatycznie przez program i służy do rozdzielenia słowników różnych firm.

Niektóre słowniki zawierają dodatkowo atrybut 'oddzial_id'. Atrybut ten jest wykorzystywany, jeśli w ramach jednej firmy różne oddziały powinny mieć różne kody (np. wyznaczniki faktur).

Opis, typ, długość kodu, nazwa tabeli zawierającej słownik oraz sposób obsługi słownika zdefiniowane są w tabeli systemowej 'rs_slowniki'.

Cechy artykułu

Długość kodu - 20. Dowolne znaki. Typ - Z. Tabela: rs_artykuly_cechy.

Słownik używany do określenia cech artykułu

Częstość fakturowania

Długość kodu - 2. Dowolne znaki. Typ - Z. Tabela: rs_czestosc_fakturowania.

Słownik używany do określenia częstotliwości tworzenia faktur z dowodów dostaw.

Dni tygodnia

Słownik służy do wyboru dnia tygodnia.

Tabela 3.67. rs_dni_tygodnia

kodKCHAR(1)Kod dnia tygodnia
opis VARCHAR(15)Opis dnia tygodnia

Działy firmy

Długość kodu–4. Kod–dowolne znaki.Typ–'Z'. Tabela 'rs_dzialy_firmy'.

Słownik używany przez dział ksiegowości.

Działy repertorium

Długość kodu–2. Kod–dowolne znaki. Typ–'Z'. Tabela 'rs_repertorium'.

Słownik używany jest przez dział prawny.

Gminy

Długość kodu-8. Kod-dowolne znaki. Typ-'D'. Tabela 'rs_gminy'.

Tabela używana w module "Kadry".

Grupy pracowników

Długość kodu-3. Kod-dowolne znaki. Typ–Z. Tabela: rs_grupy_pracownikow.

Słownik używany w module "Kadry".

Grupy rozliczeń

Długość kodu-2. Kod-dowolne znaki.Typ-'Z'.. Tabela: rs_grupy_rozliczen.

Tabela służy do obsługi grup rozliczeń międzyokresowych.

Grupy środków trwałych

Długość kodu-2. Kod-dwolne znaki. Typ-'Z'. Tabela: rs_grupy_srodkow_trwalych.

Tabela zawiera informacje o grupach srodków trwałych zdefiniowanych w systemie.

Grupy urządzeń

Długość kodu - 2. Dowolne znaki. Typ - Z. Tabela: rs_grupy_urzadzen.

Słownik używany do określenia grup urządzeń wykorzystywanych w procesach produkcyjnych

Handlowcy

Długość kodu–3. Kod–dowolne znaki. Typ–Z. Tabela 'rs_handlowcy'.

Słownik używany podczas wystawiania faktur i obsługi zamówień.

Jednostki miar

Długość kodu–5. Kod–dowolne znaki. Typ–'Z. Tabela rs_jednostki miar'.

Słownik używany podczas wprowadzania artykułów.

Języki obce

Długość kodu-2. Kod-dowolne znaki. Typ–Z. Tabela: rs_jezyki_obce

Słownik używany w module „Kadry”.

Kategorie artykułów

Długość kodu–5. Kod–dowolne znaki. Typ–'D'. Tabela 'rs_kateg_artykulow'.

Słownik używany podczas wprowadzania artykułów. Drzewo można uzyskać wpisując niepełne kody.

Kierowcy/konwojenci

Długość kodu–4. Kod–dowolne znaki. Typ–'Z'. Tabela 'rs_kierowcy'.

Słownik używany podczas wprowadzania dokumentów magazynowych.

Klasyfikacja środków trwałych

Długość kodu–3. Kod–dowolne znaki. Typ–'D'. Tabela 'rs_klasyfikacja_srodkow_trwalych'.

Słownik używany w kartotece środków trwałych.

Kody intrastat

Długość kodu–9. Kod–dowolne znaki. Typ–'D'. Tabela 'rs_kody_intrastat'.

Słownik używany jest przy wypełnianiu deklaracji intrastat.

Kody EiE

Długość kodu-4. Kod-dowolne znaki. Typ-'Z'. Tabela 'rs_kody_eie'.

Słownik używany podczas wprowadzania danych o opakowaniach artykułu.

Kody transakcji

Długość kodu - 2. Kod - dowolne znaki. Typ - 'Z'. Tabela 'rs_kody_transakcji'.

Słownik wykorzystywany w ewidencjonowaniu dostaw.

Komórki organizacyjne zatrudniające pracowników

Długość kodu-10. Kod-dowolne znaki. Typ–D. Tabela: rs_komorki_zatrudniajace

Słownik używany w module "Kadry".

Konta kosztów

Długość kodu–10. Kod–dowolne znaki. Typ–'Z'. Tabela 'rs_konta_kosztów'.

Słownik używany podczas wprowadzania dokumentów magazynowych.

Kwalifikacje

Długość kodu–2. Kod–dowolne znaki. Typ–'Z'. Tabela 'rs_kwalifikacje'.

Słownik używany w kadrach.

Linie produkcyjne

Długość kodu - 2. Długość opisu - 50. Dowolne znaki. Typ - Z. Tabela: rs_linie_produkcyjne.

Słownik służy do wyboru linii produkcyjnej.

Miejsca pracy

Długość kodu-2. Kod-opisane niżej. Typ–Z. Tabela: rs_stany_pracownika

Słownik używany przy określaniu miejsc pracy.

Miejsca użytkowania

Długość kodu - 5. Kod - dowolne znaki. Typ - 'Z'. Tabela 'rs_miejsca_uzytkowania'.

Słownik wykorzystywany w ewidencjonowaniu środków trwałych.

Modele

Długość kodu-20. Kod-dowolne znaki. Typ-'Z'. Tabela 'rs_modele'.

Słownik używany podczas wprowadzania danych o artykułach.

Numery zleceń

Długość kodu–10. Kod–dowolne znaki. Typ–'Z'. Tabela 'rs_numery_zlecen'.

Słownik używany podczas wprowadzania dokumentów magazynowych.

Oddziały ZUS

Długość kodu-4. Kod-dowolne znaki. Typ–Z. Tabela: rs_oddzialy_zus

Słownik używany w rozliczeniach z ZUS.

Opakowania zbiorcze

Długość kodu–2. Kod–dowolne znaki. Typ–'Z'. Tabela 'rs_opakowania zbiorcze'.

Słownik używany podczas sprzedaży oraz magazynowania.

Regiony

Długość kodu–2. Kod–dowolne znaki. Typ–'Z'. Tabela 'rs_regiony'.

Słownik używany w kartotece 'KONTRAHENCI'. Regiony używane są w niektórych zestawieniach statystycznych.

Rejestry VAT

Długość kodu–2. Kod–dowolne znaki. Typ–'Z'. Tabela 'rs_rejestry_vat'.

Słownik używany podczas wprowadzania dowodów zakupu.

Reklamacje - działania zapobiegawcze

Długość kodu - 5. Dowolne znaki. Typ - Z. Tabela: rs_reklamacje_dzialania_zapobiegawcze.

Słownik używany do zdefiniowania kodów działań zapobiegawczych w reklamacjach

Reklamacje - formy zgłoszenia

Długość kodu - 2. Dowolne znaki. Typ - Z. Tabela: rs_reklamacje_formy_zgloszenia.

Słownik używany do zdefiniowania kodów form zgłoszenia reklamacji

Reklamacje - przyczyny niezgodności

Długość kodu - 5. Dowolne znaki. Typ - Z. Tabela: rs_reklamacje_przyczyny_niezgodnosci.

Słownik używany do zdefiniowania kodów przyczyn niezgodności w reklamacjach

Reklamacje - tryby postępowania

Długość kodu - 5. Dowolne znaki. Typ - Z. Tabela: rs_reklamacje_tryby_postepowania.

Słownik używany do zdefiniowania kodów trybów postępowania w reklamacjach.

Reklamacje - typy zastrzeżeń

Długość kodu - 5. Dowolne znaki. Typ - Z. Tabela: rs_reklamacje_typy_zastrzezen.

Słownik używany do zdefiniowania kodów typów zastrzeżeń w reklamacjach

Rodzaje badań

Długość kodu-2. Kod-dowolne znaki. Typ–Z. Tabela: rs_rodzaje_badan

Słownik używany w module „kadry”.

Rodzaje kar

Długość kodu-2. Kod-dowolne znaki. Typ–Z. Tabela: rs_rodzaje_kar

Słownik używany w module „kadry”.

Rodzaje kwalifikacji

Długość kodu-2. Kod-dowolne znaki. Typ–Z. Tabela: rs_kwalifikacje

Słownik używany w module „kadry”.

Rodzaje nagród

Długość kodu-2. Kod-opisane niżej. Typ–Z. Tabela: rs_rodzaje_nagrod

Słownik używany przy okazji rozdzielania nagród.

Rodzaje napraw

Długość kodu-2. Kod-dowolne znaki. Typ-'Z'. Tabela: rs_rodzaje_napraw.

Tabela służy do obsługi rodzajów napraw w serwisie.

Rodzaje nieobecności

Długość kodu-3. Kod-dowolne znaki. Typ–Z. Tabela: rs_rodzaje_nieobecnosci

Słownik używany w ewidencji nieobecności.

Rodzaje pracowników

Długość kodu-2. Kod-dowolne znaki. Typ–Z. Tabela: rs_rodzaje_pracownikow.

Słownik używany w module "Kadry".

Rodzaje ubezpieczeń

Tabela zawiera informacje na temat rodzajów ubezpieczeń

Długość kodu-6. Kod-dowolne znaki. Typ–Z. Tabela: rs_rodzaje_ubezpieczen

Rodzaje umów z pracownikami

Długość kodu-2. Kod-dowolne znaki. Typ–Z. Tabela: rs_umowy_rodzaj.

Słownik używany w module „kadry”. Zawiera informacje o rodzaju umów z pracownikami.

Rodzaje zwolnień

Długość kodu-1. Kod-dowolne znaki. Typ–Z. Tabela: rs_rodzaje_zwolnien.

Słownik używany podczas operacji w module „kadry”.

Sposoby dostaw

Długość kodu–2. Kod–dowolne znaki. Typ–'Z'. Tabela 'rs_sposoby_dostaw'.

Słownik używany podczas wprowadzania zamówień od odbiorców i dla dostawców.

Sposoby odbioru faktury/Przekazania dokumentów

Długość kodu–2. Kod–dowolne znaki. Typ–'Z'. Tabela 'rs_sposoby_odbioru_faktury'.

Słownik używany podczas wprowadzania faktur i korekt.

Sposoby rozwiązania umowy

Długość kodu-2. Kod-dowolne znaki. Typ–Z. Tabela: rs_sposoby_rozwiazania_umowy

Słownik używany w module „księgowość”.

Sposoby zapłaty

Długość kodu–3. Kod–dowolne znaki. Typ–'Z'. Tabela 'rs_sposoby_zapłaty'.

Słownik używany podczas wprowadzania zamówień, faktur oraz korekt.

Stanowiska

Długość kodu–3. Kod–dowolne znaki. Typ–'Z'. Tabela 'rs_stanowiska'.

Słownik używany podczas wprowadzania danych do podtabeli 'rs_kontrahenci_osoby' oraz do kartoteki osobowej. Zawiera informacje o staniwskach osób kontaktowych u kontrahentów.

Stanowiska kosztów

Długość kodu-12. Kod-dowolne znaki. Typ–Z. Tabela: rs_stanowiska_kosztow

Słownik używany w module "Księgowość"

Stanowiska pracy

Długość kodu-7. Kod-dowolne znaki. Typ–Z. Tabela: rs_stanowiska_pracy.

Słownik używany w module "Kadry". Zawiera informacje na temat stanowisk zatrudnionych pracowników.

Symbole dowodów dostaw

Długość kodu–2. Kod–dowolne znaki. Typ–'Z'. Tabela 'rs_symbole_dowodow_dostaw'.

Szkolenia - miejsca

Długość kodu-3. Kod-opisane niżej. Typ–Z. Tabela: rs_szkolenia_miejsca.

Słownik do wyboru miejsc szkoleń.

Szkolenia - typy

Długość kodu-2. Kod-opisane niżej. Typ–Z. Tabela: rs_typy_szkolen.

Słownik do wybory typu szkolenia.

Technologie produkcji

Długość kodu - 4. Długość opisu - 50. Dowolne znaki. Typ - Z. Tabela: rs_technologie_produkcji

Słownik służy do wyboru technologii produkcji.

Trasy

Długość kodu–5. Kod–dowolne znaki. Typ–'Z'. Tabela 'rs_trasy'.

Zawiera 'oddzial_id'. W ramach firmy nie można zdefiniować trasy o takim samym kodzie dla różnych oddziałów.

Słownik używany podczas rejestracji zamówień oraz opracowywania dostaw. Każdego kontrahenta można przyporządkować do dowolnej liczby tras.

Tryby dostaw

Długość kodu–2. Kod–dowolne znaki. Typ–'Z'. Tabela 'rs_tryby_dostaw'.

Slownik używany jest w dokumentacji zamówień.

Typy odbiorców produkcji

Długość kodu-2. Kod-dowolne znaki. Typ–Z. Tabela: rs_typy_odbiorcow_produkcji

Słownik używany do określenia typów odbiorców produkcji.

Typy pracowników

Długość kodu-2. Kod-dowolne znaki. Typ–Z. Tabela: rs_typy_pracownikow

Słownik używany w module "Kadry".

Typy plików zamówień odbiorcy

Długość kodu - 2. Długość opisu - 50. Dowolne znaki. Typ - Z. Tabela: rs_typy_plikow_zamowien_odb

Słownik służy do wyboru typu pliku zamówienia odbiorcy.

Typy środków trwałych

Długość kodu-2. Kod-dowolne znaki. Typ–Z. Tabela: rs_typy_pracownikow

Słownik używany do określania typów środków trwałych w module „księgowość”.

Typy umów

Długość kodu-3. Kod-dowolne znaki. Typ–Z. Tabela: rs_umowy_typy

Słownik używany w module „kadry”.

Typy zamówień

Długość kodu - 2. Kod - dowolne znaki. Typ - 'Z'. Tabela 'rs_typy_zamowien'.

Słownik wykorzystywany w zamówieniach od odbiorcy.

Typy zapłat

Długość kodu - 2. Kod - dowolne znaki. Typ - 'Z'. Tabela 'rs_typy_zaplat'.

Słownik wykorzystywany w zaległościach.

Typy zdarzeń kalendarza

Długość kodu - 5. Długość opisu - 50. Dowolne znaki. Typ - Z. Tabela: rs_kalendarz_typy_zdarzen.

Słownik służy do wyboru typu zdarzenia w kalendarzu.

Tytuły zmniejszenia podatku

Długość kodu–2. Kod–dowolne znaki. Typ–'Z'. Tabela 'rs_tytuly_zmniejszenia_podatku'.

Słownik używany w korektach.

Urzędy skarbowe

Długość kodu-4. Kod-dowolne znaki. Typ–Z. Tabela: rs_urzedy_skarbowe.

Słownik przy operacjach na kartotekach osobowych w module "kadry".

Waluty

Długość kodu–3. Kod–dowolne znaki. Typ–'Z'. Tabela 'rs_waluty'.

Słownik używany podczas wprowadzania wartości w walutach. Podczas dodawania nowej firmy program automatycznie wstawia kody dla walut PLN, USD i EUR.

Warunki gwarancji

Tabela służy do obsługi warunków gwarancji w serwisie.

Atrybuty:

Tabela 3.68. rs_gwarancja_warunki

firma_idXCHAR(2)Identyfikator firmy
kodKCHAR(3)Kod
opis VARCHAR(50)Opis

Serwis - warunki

Tabela służy do obsługi warunków serwisu.

Atrybuty:

Tabela 3.69. rs_serwis_warunki

firma_idXCHAR(2)Identyfikator firmy
kodKCHAR(3)Kod
opis VARCHAR(50)Opis

Wersje cenowe

Długość kodu–2. Kod–dowolne znaki. Typ–'Z'. Tabela 'rs_wersje_cenowe'.

Słownik używany podczas wprowadzania zamówień, faktur oraz korekt. Dodatkowo zawiera kolumnę 'po_przecinku' INT2.

Wykształcenie

Tabela służy do obsługi osób u kontrahenta.

Atrybuty:

Tabela 3.70. rs_wyksztalcenie

firma_idXCHAR(2)Identyfikator firmy
kodKCHAR(2)Kod
opis VARCHAR(50)Opis

Zawody

Długość kodu-7. Kod-dowolne znaki. Typ–Z. Tabela: rs_zawody.

Słownik używany podczas operacji w module „kadry”.

Zgloszenia rodzaje

Tabela służy do obsługi rodzajów zgłoszeń serwisowych.

Atrybuty:

Tabela 3.71. rs_zgloszenia_rodzaje

firma_idXCHAR(2)Identyfikator firmy
kodKCHAR(2)Kod
opis VARCHAR(50)Opis

Zgloszenia statusy

Tabela służy do obsługi statusów zgłoszeń.

Atrybuty:

Tabela 3.72. rs_zgloszenia_statusy

firma_idXCHAR(2)Identyfikator firmy
kodKCHAR(1)Kod
opis VARCHAR(50)Opis

Źródła naboru

Długość kodu-6. Kod-dowolne znaki. Typ–Z. Tabela: rs_zrodla_naboru

Słownik używany przy operacjach w module „kadry”.

Kontrahenci

Dane o kontrahentach przechowywane są w kilkunastu tabelach, których opis przedstawiony jest poniżej.

Artykuły obce

Tabela przechowuje informacje dotyczące obcych danych artykułów dla kontrahenta.

Atrybuty:

Tabela 3.73. rs_artykuly_obce_kontrahenci

firma_idXCHAR(2)identyfikator firmy
kontrahent_idXCHAR(5)identyfikator kontrahenta
artykul_idKCHAR(20)identyfikator artykułu
obcy_id VARCHAR(20)obcy identyfikator artykułu
obca_nazwa VARCHAR(50)obca nazwa artykułu
obcy_ean VARCHAR(13)obcy kod EAN artykułu
obca_jm CHAR(5)obca jednostka miary artykułu

Artykuły - zwroty ilościowe

Tabela 3.74. rs_kontrahenci_artykuly_zwroty_ilosciowe

firma_idXCHAR(2)Identyfikator firmy
oddzial_idXCHAR(2)Identyfikator oddziału
kontrahent_idXCHAR(5)Identyfikator kontrahenta
artykul_idXCHAR(20)Identyfikator artykułu
dostarczone NUMERIC(13,3)Ile dostarczone
zwrocone NUMERIC(13,3)Ile zwrócone
procent NUMERIC(6,2)Wyliczony procent zwrotów dla artykułu

Ceny artykułów dla kontrahentów

Tabela zawiera informacje o cenach przydzielonych dla kontrahenta.

Atrybuty:

Tabela 3.75. rs_kontrahenci_ceny

firma_idXCHAR(2)Identyfikator firmy
kontrahent_idXCHAR(5)Identyfikator kontrahenta
artykul_idXCHAR(20)Identyfikator artykułu
data_od DATEData początku
walutaOCHAR(3)Symbol waluty
cena_netto1 NUMERIC(16,4)Cena netto w 1 jedn. miary
cena_netto2 NUMERIC(16,4)Cena netto w 2 jedn. miary
cena_brutto1 NUMERIC(16,4)Cena brutto w 1 jedn. miary
cena_brutto2 NUMERIC(16,4)Cena brutto w 2 jedn. miary

Opis:

 1. Atrybut 'data_do' określa datę, do której obowiązuje cena.

 2. Podczas wystawiania faktur dane z tej tabeli mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi danymi. Od cen wpisanych w tej tabeli nie jest udzielany żaden upust, nawet jeśli jest on wpisany w innych tabelach.

Dane dla fakturowania

Tabela zawiera informacje potrzebne do wystawiania faktur.

Atrybuty:

Tabela 3.76. rs_kontrahenci_fakturowanie

firma_idOCHAR(2)Identyfikator firmy
kontrahent_idOCHAR(5)Identyfikator kontrahenta
data_od DATEData od której obowiązują warunki
wyznacznikOCHAR(2)Wyznacznik faktur
dni NUMERIC(3)Liczba dni na uregulowanie zapłaty
wersjaOCHAR(2)Wersja cenowa
upust NUMERIC(4,2)Procent upustu
maks_wart NUMERIC(16,2)Maksymalna wartość faktury
czy_upow BOOLEANCzy upoważnienie do faktur bez podpisu
czy_fakt BOOLEANCzy możliwa sprzedaż
spos_zaplatyOCHAR(2)Sposób zapłaty
spos_dostawyOCHAR(2)Sposób dostawy
czy_zbiorcza BOOLEANCzy faktura zbiorcza dla różnych dostaw
czy_osobna BOOLEANCzy faktura osobna dla każdego odbiorcy w ramach płatnika
czy_z_dostaw BOOLEANCzy faktura z dowodów dostaw
handlowiec CHAR(3)Identyfikator akwizytora/handlowca
spos_odbioru_fakturyOCHAR(2)Sposób odbioru faktury
rozliczać_zwroty BOOLEANRozliczanie zwrotów
projekt_id CHAR ( 4 )Identyfikator projektu
czy_ceny_na dowodach BOOLEANCzy drukować ceny na dowodach
czy_wg_indeksów BOOLEANSortowanie wg indeksów
konto_id CHAR (2)Identyfikator konta
blokada_zwrotow BOOLEANCzy blokować zwroty
zaleglosci_dowody_dostaw BOOLEANCzy drukować zaległości na dowodach dostaw?
zaleglosci_mail BOOLEANCzy wysyłać informacje o zaległościach pocztą elektroniczna?
wersja_detaliczna CHAR(2)Wersja detaliczna
konto_id CHAR(2)Konto dla płatności
cena_przed_upustem BOOLEANCzy drukować na fakturze ceny przed upustem
priorytet NUMERIC(1)Priorytet w rozstawianiu asortymentu
tworzyc_zaleglosc BOOLEANCzy tworzyć zaległość po zamknięciu faktury
platnosc_subkonto VARCHAR(50)Subkonto do importu wyciągów bankowych
platnosc_subkonto_i VARCHAR(50) 
drukowac_poziom_zwrotow BOOLEANCzy drukować poziom zwrotów na dowodach dostaw
zamowienie CHAR(2)Wyznacznik zamówienia na potrzeby importu
nie_uzupelniac_dat_wplywu BOOLEANCzy uzupełniać daty wpływu na korektach?
sort_wg_symboli_obcych BOOLEANCzy sortować artykuły według obcych symboli?
waluta_sprzedaz CHAR(3)Waluta sprzedaży.
waluta_zakup CHAR(3)Waluta zakupu.
tylko_numery_dowodow_dostaw BOOLEANCzy na fakturze drukować tylko symbole dowodów dostaw?
dni_po_terminie NUMERIC(3,0)Ilośc dni po terminie
kwota_blokady NUMERIC(20,4)Kwota blokady
od_kiedy_sprawdzac DATEOd kiedy sprawdzać blokadę
limit_zwrotow_faktury NUMERIC(3,0)Limit procentowy zwrotów rozliczanych na fakturze
platnosc_subkonto_skrot VARCHAR(50)Subkonto płatności skrócone do do ostatnich dwunastu znaków

Opis:

 1. Tabela zawiera dane potrzebne do wystawiania faktur.

 2. Znaczenie atrybutów oczywiste.

 3. Pole blokada_zwrotow domyślnie zawiera wartość "false".

 4. Pole maks_wart domyślnie zawiera wartość -1.

Dane podstawowe

Tabela zawiera informacje podstawowe kontrahenta.

Atrybuty:

Tabela 3.77. rs_kontrahenci

firma_idXCHAR(2)Identyfikator firmy
kontrahent_idKCHAR(5)Identyfikator kontrahenta
zamawiajacy_id CHAR(5)Identyfikator zamawiającego
platnik_id CHAR(5)Identyfikator płatnika
nazwa VARCHAR(50)Nazwa kontrahenta
ADRES   
krajOCHAR(2)Symbol kraju
adr_kod VARCHAR(10)Kod pocztowy
adr_miej VARCHAR(50)Miejscowość
adr_ulica VARCHAR(50)Ulica
adr_poczta VARCHAR(50)Poczta
adr_nry VARCHAR(15)Numery
bank_nazwa VARCHAR(50)Nazwa banku
bank_konto VARCHAR(50)Konto bankowe
bank_konto VARCHAR(50)Konto bankowe
nasz_symb VARCHAR(10)Nasz symbol
ADRES DO KORESPONDENCJI   
krajkOCHAR(2)Symbol kraju
adrk_kod VARCHAR(8)Kod pocztowy
adrk_poczta VARCHAR(30)Poczta
adrk_miej VARCHAR(30)Miejscowość
adrk_ulica VARCHAR(40)Ulica
adrk_nry VARCHAR(10)Numery
DANE TELEADRESOWE   
tel1 VARCHAR(15)Numer telefonu 1
tel2 VARCHAR(15)Numer telefonu 2
fax VARCHAR(15)Numer faxu
email VARCHAR(50)Adres e-mail
notatka TEXTNotakta o kontrahencie
IDENTYFIKACJA   
regon VARCHAR(9)Numer REGON
nip VARCHAR(10)Numer NIP
pesel VARCHAR(11)Numer PESEL
gln VARCHAR(13)Numer GLN
krs VARCHAR(20)Numer KRS
kateg_kontrahenta CHAR(3)Kategoria kontrahenta
region CHAR(2)Region
kateg_kontrahenta CHAR(3)Kategoria kontrahenta
symbol_obcy VARCHAR(20)Symbol obcy kontrahenta
osobne_numery_dd BOOLEANCzy osobne numery dowodów dostaw?
odbiorca BOOLEANCzy jest odbiorcą?
dostawca BOOLEANCzy jest dostawcą?
pracownik BOOLEANCzy jest pracownikiem?
inny BOOLEANPozostałe
aktywny BOOLEANCzy jest aktywny?
zablokowany BOOLEANCzy pracownik zablokowany?
potwierdzenie_sald BOOLEANCzy potwierdzenie sald?
POZOSTAŁE DANE   
nazwa_f1 VARCHAR(50)Nazwa kontrahenta na dokumentach
nazwa_f2 VARCHAR(50)Nazwa kontrahenta na dokumentach
nazwa_pelna TEXTPełna nazwa kontrahenta
folder_faktury VARCHAR(200)Folder faktury
folder_zamowienia VARCHAR(200)Folder zamówienia
folder_korekty VARCHAR(200)Folder korekty
konto_odbiorca VARCHAR(30)Konto odbiorcy
konto_dostawca VARCHAR(30)Konto dostawcy
spos_zaplaty CHAR(3)Sposób zapłaty na fakturach
cecha1_wartosc_dm VARCHAR(30)Wartość cechy na dokumencie magazynowym
odblokowany_recznie_dnia DATEData ręcznego odblokowania kontrahenta
folder_dowody_dostaw CHAR(200)Folder dowodów dostaw
xml_bez_cdata BOOLEANOpcja formatu plików xml do importu
nr_weterynaryjny VARCHAR(15)Identyfikator weterynaryjny

Opis:

 1. W ramach firmy atrybut 'kontrahent_id' jest unikalny. Wartość atrybutu jest nadawana przez operatora.

 2. Atrybuty 'zamawiajacy_id' oraz 'platnik_id' służą do wskazania zamawiającego oraz płatnika dla kontrahenta. Gdy są niewypełnione, to oznacza to, że kontrahent, płatnik i zamawiający to jedna firma (osoba). W przypadku, gdy są wypełnione, to powinny zawierać prawidłowy identyfikator kontrahenta wcześniej wpisanego do tabeli.

 3. Nazwa (atrybut 'nazwa') używana jest na wydrukach oraz w dokumentach wewnętrznych.

 4. Nazwa pełna (atrybuty 'nazwa_f1' i 'nazwa_f2') używana jest w dokumentach zewnętrznych (jeśli jest zdefiniowana). W przeciwnym wypadku używany jest atrybut 'nazwa'.

 5. Adres oraz dane identyfikacyjne używane w dokumentach zewnętrznych oraz wewnętrznych.

 6. Atrybuty 'bank_nazwa' oraz 'bank_konto' używane do wystawiania przelewów.

 7. Atrybut 'nasz_symb' drukowany na wybranych dokumentach zewnętrznych. Zawiera symbol firmy u kontrahenta.

 8. Atrybuty 'krajk', 'adrk_kod', 'adrk_miej', 'adrk_ulica', 'adrk_poczta' i 'adrk_nry' to dodatkowe dane adresowe do korespondencji. Używane jeśli różnią sie od danych podstawowych.

 9. Atrybuty 'tel1', 'tel2', 'fax' oraz 'email' to podstawowe dane teleadresowe kontrahenta. W sytuacji, gdy wymagana jest większa liczba danych teleadresowych należy użyć podtabeli 'rs_kontrahenci_osoby'.

 10. Atrybuty 'regon', 'nip', 'pesel' oraz 'gln' to atrybuty identyfikacyjne. Atrybut 'nip' powinien być pisany bez kresek rozdzielających. Jego długość wystarcza do wpisania numerów NIP dla wszystkich państw członkowskich UE. Przedrostek kraju jest pobierany z atrybutu 'kraj'. Atrybut 'gln' to numer identyfikacyjny firmy (odpowiednik EAN dla firm). Jego wypełnienie jest konieczne w przypadku elektronicznej wymiany dokumentów.

 11. Atrybuty 'kateg_kontrahenta' oraz 'region' to atrybuty porządkowo – statystyczne.

 12. Ustawienie atrybutów 'odbiorca', 'dostawca', 'pracownik' oraz 'inny' decyduje o wyświetlaniu listy kontrahentów w różnych sytuacjach (np. jako podpowiedź przy wystawianiu faktur wyświetlani są tylko odbiorcy). Pakiet dopuszcza włączenie kilku z tych atrybutów jednocześnie (odbiorca może być również dostawcą).

 13. UWAGA: Pierwszym kontrahentem wprowadzonym powinien być kontrahent o symbolu '00000' (pięć zer). Jest on używany jako domyślny dostawca i producent w tabeli 'rs_artykuly'.

Kontrahenci - KUKE

Tabela 3.78. rs_kontrahenci_kuke

firma_idXCHAR(2)Identyfikator firmy
kontrahent_idXCHAR(5)Identyfikator kontrahenta
data_odKDATEData od
data_doKDATEData do
kwota NUMERIC(20,4)Kwota ubezpieczenia
kwota_wal NUMERIC(20,4)Kwota ubezpieczenia w walucie
walutaOCHAR(3)Waluta
kurs NUMERIC(8,4)Kurs walutowy
nazwanyKBOOLEANCzy nazwany
data_przerwania DATEData przerwania ubezpieczenia
karencja_do DATEKarencja do

Kontrahenci - notatki

Tabela 3.79. rs_kontrahenci_notatki

firma_idKCHAR(2)Identyfikator firmy.
kontrahent_idKCHAR(5)Identyfikator kontrahenta.
data_i_godzinaKTIMESTAMPData i godzina przygotowania notatki.
operator_idKSMALLINTIdentyfikator operatora.
notatka TEXTTekst notatki.
aktywna BOOLEANCzy notatka aktywna.

Kontrahenci - opakowania

Tabela zawiera informacje dotyczące opakowań dla kontrahenta.

Atrybuty:

Tabela 3.80. rs_kontrahenci_opakowania

firma_idXCHAR(2)identyfikator firmy
kontrahent_idXCHAR(5)identyfikator kontrahenta
artykul_idXCHAR(20)identyfikator artykułu
rok_mcXCHAR(4)rok, miesiąc
il_wyd NUMERIC(6)ilość wydana
il_prz NUMERIC(6)ilość przyjęta
stan NUMERIC(6)stan

Kontrahenci - zamówienia - oddziały

Tabela zawiera informacje służące do obsługi zamówień w oddziałach firmy.

Atrybuty:

Tabela 3.81. rs_kontrahenci_zamowienia_oddzialy

firma_idXCHAR(2)Identyfikator firmy
kontrahent_idXCHAR(5)Identyfikator kontrahenta
oddzial_idXCHAR(2)Identyfikator oddziału
kateg_artykuluXCHAR(5)Symbol kategorii artykułu

Opiekunowie

Tabela 3.82. rs_kontrahenci_opiekunowie

firma_idXCHAR(2)Identyfikator firmy
kontrahent_idXCHAR(5)Identyfikator kontrahenta
oddzial_idKCHAR(2)Identyfikator oddziału
opiekun_idKSMALLINTIdentyfikator opiekuna

Osoby - kontakty

Tabela zawiera informacje o osobach u kontrahenta.

Atrybuty:

Tabela 3.83. rs_kontrahenci_osoby

firma_idXCHAR(2)Identyfikator firmy
kontrahent_idXCHAR(5)Identyfikator kontrahenta
osoba_idKCHAR(5)Identyfikator osoby
imie VARCHAR(20)Imię osoby
nazwisko VARCHAR(30)Nazwisko osoby
stanowisko CHAR(3)Stanowisko osoby
DANE TELEADRESOWE   
tel1 VARCHAR(15)Numer telefonu 1
tel2 VARCHAR(15)Numer telefonu 2
fax VARCHAR(15)Numer faxu
email VARCHAR(50)Adres e-mail
samochod VARCHAR(50)Samochód
wyksztalcenie CHAR(2)Wykształcenie
opis TEXTOpis
szkolenia TEXTSzkolenia

Opis:

 1. W tabeli przechowywane są informacje o osobach u kontrahenta (właściciele firmy, zarząd, handlowcy itp.)

 2. W ramach kontrahenta dodatkowym kluczem jest atrybut 'osoba_id'.

Poziom zwrotów

Tabela 3.84. rs_kontrahenci_artykuly_poziom_zwrotow

firma_idOCHAR(2)Identyfikator firmy
numer_idKBIGSERIALNumer
kontrahent_idOCHAR(5)Identyfikator kontrahenta
artykul_idOCHAR(20)Identyfikator artykułu
procent_zwrotow NUMERIC(3, 1)Jaki procent w ilości dostaw mogą stanowić zwroty
liczba_dni NUMERIC(2)Liczba dni
oddzial_idOCHAR(2) 
procent_zwrotow_wartosc NUMERIC(6,2) 
czestosc_fakturowaniaOCHAR(3) 
tworzyc_korekty BOOLEANCzy tworzyć korekty

Trasy

Tabela zawiera informacje potrzebne do obsługi ekspedycji.

Atrybuty:

Tabela 3.85. rs_kontrahenci_trasy

firma_idOCHAR(2)Identyfikator firmy
kontrahent_idOCHAR(5)Identyfikator kontrahenta
trasaOCHAR(5)Identyfikator trasy
data_od DATEData początku
data_do DATEData końca

Opis:

 1. Tabela zawiera informacje o tym, na jakich trasach dla konwojentów odbiorca występował / występuje w podanych okresach.

 2. Używana jest podczas automatycznego generowania dowodów dostaw na poszczególne trasy.

Upusty dla artykułów

Tabela zawiera informacje o dodatkowych upustach udzielanych dla kontrahenta z dokładnością do artykułu .

Atrybuty:

Tabela 3.86. rs_kontrahenci_upusty

firma_idOCHAR(2)Identyfikator firmy
kontrahent_idOCHAR(5)Identyfikator kontrahenta
artykul_idOCHAR(20)Identyfikator artykułu
data_od DATEData początku
data_do DATEData końca
upust NUMERIC(4,2)Upust (%)
rabat_finansowy NUMERIC (6,4)Rabat finansowy
rabat_finansowy_indeks CHAR(20)Indeks rabatu finansowego

Opis:

 1. Atrybuty 'data_od' i 'data_do' określają okres, którego dotyczy upust.

 2. Podczas wystawiania faktur dane z tej tabeli mają pierwszeństwo przed danymi z tabeli 'rs_kontrahenci_upusty_kateg' oraz przed upustem udzielonym przez operatora na fakturze.

Upusty dla kategorii

Tabela zawiera informacje o dodatkowych upustach udzielanych dla kontrahenta z dokładnością do kategorii .

Atrybuty:

Tabela 3.87. rs_kontrahenci_upusty_kategorie

firma_idOCHAR(2)Identyfikator firmy
kontrahent_idOCHAR(5)Identyfikator kontrahenta
kateg_artykuluOCHAR(5)Kategoria artykułów
data_od DATEData początku
data_do DATEData końca
upust NUMERIC(4,2)Upust (%)

Opis:

 1. Atrybuty 'data_od' i 'data_do' określają okres, którego dotyczy upust.

 2. Podczas wystawiania faktur dane z tej tabeli mają pierwszeństwo przed upustem wpisanym w tabeli 'rs_kontrahenci'.

Artykuły

Artykuły - opakowania

Atrybuty:

Tabela 3.88. rs_artykuly_opakowania

firma_idKCHAR(2)Identyfikator firmy
artykul_idKCHAR(20)Identyfikator artykułu
data_odKDATEData od
masa_netto NUMERIC(16,4)Masa netto
masa_brutto NUMERIC(16,4)Masa brutto
opakowanie_id CHAR(2)Identyfikator opakowania
ilosc1 NUMERIC(16,4)Ilość w pierwszej jednostce miary
ilosc2 NUMERIC(16,4)Ilość w drugiej jednostce miary
dlugosc_j NUMERIC(4,4)Długość opakowania jednostkowego
szerok_j NUMERIC(4,2)Szerokość opakowania jednostkowego
wysok_j NUMERIC(4,2)Wysokość opakowania jednostkowego
dlugosc_z NUMERIC(4,4)Długość opakowania zbiorczego
szerok_z NUMERIC(4,2)Szerokość opakowania zbiorczego
wysok_z NUMERIC(4,2)Wysokość opakowania zbiorczego
masa_j_papier NUMERIC(6,3)Masa w op. jedn. papieru
masa_j_tworzywa NUMERIC(6,3)Masa w op. jedn. tworzywa
masa_j_drewno NUMERIC(6,3)Masa w op. jedn. drewna
kod_eie CHAR(4)Kod EIE

Artykuły - opakowania zbiorcze

Atrybuty:

Tabela 3.89. rs_artykuly_opakowania_zbiorcze

firma_idKCHAR(2)Identyfikator firmy
opakowanie_idKCHAR(2)Identyfikator opakowania
artykul_idKCHAR(20)Identyfikator artykułu
ilosc1 NUMERIC(16,4)Ilość w 1 jednostce miary
ilosc2 NUMERIC(16,4)Ilość w 2 jednostce miary

Artykuły rezerwacje

Tabela zawierająca informacje o rezerwacji artykułów.

Tabela 3.90. rs_artykuly_rezerwacje

rezerwacja_idKSERIALIdentyfikator rezerwacji
firma_idOCHAR(2)Identyfikator firmy
artykul_idOCHAR(20)Identyfikator artykułu
magazyn_idOCHAR(4)Identyfikator magazynu
handlowiec_idOCHAR(3)Identyfikator handlowca
kontrahent_idOCHAR(5)Identyfikator kontrahenta
rezerwacja NUMERIC(16,4)Rezerwacja
zrealizowano NUMERIC(16,4)Ilość artykułu wydana kontrahentowi
czas_rezerwacji TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONECzas rezerwacji
koniec TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONEKoniec
zamknieta BOOLEANCzy zamknięta?
opis VARCHAR(100)Opis rezerwacji
wyznacznik_id_z CHAR(2)Identyfikator wyznacznika zamówienia
data_z DATEData zamówienia
numer_z NUMERIC(5)Numer zamówienia
nr_poz_z NUMERIC(4)Numer pozycji zamówienia
nr_ppoz_z NUMERIC(4)Numer podpozycji zamówienia

Ceny sprzedaży/zamówień

Tabela zawiera informacje o cenach dla artykułów.

Atrybuty:

Tabela 3.91. rs_artykuly_ceny

firma_idXCHAR(2)Identyfikator firmy
artykul_idXCHAR(20)Identyfikator artykułu
wersjaXCHAR(2)Symbol wersji cenowej
walutaXCHAR(3)Symbol waluty
data_odKDATEData od której obowiązuje cena
cena_netto1 NUMERIC(16,4)Cena netto w 1 jedn. miary
cena_netto2 NUMERIC(16,4)Cena netto w 2 jedn. miary
cena_brutto1 NUMERIC(16,4)Cena brutto w 1 jedn. miary
cena_brutto2 NUMERIC(16,4)Cena brutto w 2 jedn. miary

Opis:

 1. Tabela używana do przechowywania cen sprzedaży oraz cen zakupu uzgodnionych z dostawcami.

 2. Atrybut 'wersja' służy do grupowania cen w zależności od wymagań (grupy odbiorców, typy dostaw).

 3. Dla jednego artykułu i wersji można przechowywać ceny w wielu walutach.

 4. Atrybut 'data_od' określa datę, od której obowiązuje cena. W ten sposób dla zestawu (artykuł, wersja, waluta) można przechowywać ceny w zależności od dat. Pakiet uwzględnia to przy automatycznej wycenie dokumentów.

Dane ilościowe dla magazynów

Tabela zawiera informacje ilościowe o artykułach z dokładnością do magazynu.

Atrybuty:

Tabela 3.92. rs_artykuly_magazyny

firma_idOCHAR(2)Identyfikator firmy
magazyn_idOCHAR(4)Identyfikator magazynu
artykul_idOCHAR(20)Identyfikator artykułu
ilosc1 NUMERIC(16,4)Ilość w pierwszej jedn. miary
ilosc2 NUMERIC(16,4)Ilość w drugiej jedn. miary
ost_cena1 NUMERIC(16,4)Cena ostatniego przyjęcia za pierwszą jednostkę miary
ost_cena2 NUMERIC(16,4)Cena ostatniego przyjęcia za drugą jednostkę miary
ost_przychod DATEData ostatniego przychodu
ost_rozchod DATEData ostatniego rozchodu
zapas_min1 NUMERIC(16,4)Zapas minimalny w 1 jedn. miary
zapas_min2 NUMERIC(16,4)Zapas minimalny w 2 jedn. miary
zapas_max1 NUMERIC(16,4)Zapas maksymalny w 1 jedn. miary
zapas_max2 NUMERIC(16,4)Zapas maksymalny w 2 jedn. miary
rezerwa1 NUMERIC(16,4)Ilość do dyspozycji w 1 jedn. miary
rezerwa2 NUMERIC(16,4)Ilość do dyspozycji w 2 jedn. miary
rezerwacja1 NUMERIC(16,4)Ilość zarezerwowana w 1 jedn. miary
rezerwacja2 NUMERIC(16,4)Ilość zarezerwowana w 2 jedn. miary
zamowienie_w1 NUMERIC(16,4)Ilość zamówiona w 1 jedn. miary wewnątrz firmy
zamowienie_w2 NUMERIC(16,4)Ilość zamówiona w 2 jedn. miary wewnątrz firmy
zamowienie_z1 NUMERIC(16,4)Ilość zamówiona w 1 jedn. miary na zewnątrz(u dostawców)
zamowienie_z2 NUMERIC(16,4)Ilość zamówiona w 2 jedn. miary na zewnątrz(u dostawców)

Opis:

 1. Wszystkie atrybuty mają takie samo znaczenie, jak w tabeli 'rs_artykuly', ale wartości przechowywane są z dokładnością do magazynu.

Dane ilościowe dla oddziałów

Tabela zawiera informacje ilościowe o artykułach z dokładnością do oddziału.

Atrybuty:

Tabela 3.93. rs_artykuly_oddzialy

firma_idOCHAR(2)Identyfikator firmy
oddzial_idOCHAR(2)Identyfikator oddziału
artykul_idOCHAR(20)Identyfikator artykułu
ilosc1 NUMERIC(16,4)Ilość w pierwszej jedn. miary
ilosc2 NUMERIC(16,4)Ilość w drugiej jedn. miary
ost_cena1 NUMERIC(16,4)Cena ostatniego przyjęcia za pierwszą jednostkę miary
ost_cena2 NUMERIC(16,4)Cena ostatniego przyjęcia za drugą jednostkę miary
ost_przychod DATEData ostatniego przychodu
ost_rozchod DATEData ostatniego rozchodu
zapas_min1 NUMERIC(16,4)Zapas minimalny w 1 jedn. miary
zapas_min2 NUMERIC(16,4)Zapas minimalny w 2 jedn. miary
zapas_max1 NUMERIC(16,4)Zapas maksymalny w 1 jedn. miary
zapas_max2 NUMERIC(16,4)Zapas maksymalny w 2 jedn. miary
rezerwa1 NUMERIC(16,4)Ilość do dyspozycji w 1 jedn. miary
rezerwa2 NUMERIC(16,4)Ilość do dyspozycji w 2 jedn. miary
rezerwacja1 NUMERIC(16,4)Ilość zarezerwowana w 1 jedn. miary
rezerwacja2 NUMERIC(16,4)Ilość zarezerwowana w 2 jedn. miary
zamowienie_w1 NUMERIC(16,4)Ilość zamówiona w 1 jedn. miary wewnątrz firmy
zamowienie_w2 NUMERIC(16,4)Ilość zamówiona w 2 jedn. miary wewnątrz firmy
zamowienie_z1 NUMERIC(16,4)Ilość zamówiona w 1 jedn. miary na zewnątrz (u dostawców)
zamowienie_z2 NUMERIC(16,4)Ilość zamówiona w 2 jedn. miary na zewnątrz(u dostawców)

Opis:

 1. Wszystkie atrybuty mają takie samo znaczenie, jak w tabeli 'rs_artykuly', ale wartości przechowywane są z dokładnością do oddziału.

Dane o przyjęciach artykułów

Tabela zawiera informacje o przyjęciach artykułów do magazynów.

Atrybuty:

Tabela 3.94. rs_artykuly_przyjecia

firma_idOCHAR(2)Identyfikator firmy
magazyn_idOCHAR(4)Identyfikator magazynu
artykul_idKCHAR(20)Identyfikator artykułu
dostawca_idOCHAR(5)Identyfikator dostawcy
data DATEData przyjecia do magazynu
dokument_idOCHAR(2)Symbol dokumentu przychodowego
numer NUMERIC(4)Numer dokumentu przychodowego
nr_poz NUMERIC(4)Numer pozycji na dokumencie przychodowym
nr_ppoz NUMERIC(4)Numer podpozycji na dokumencie przychodowym
nr_faktury VARCHAR(20)Numer faktury
nr_serii VARCHAR(20)Numer serii
termin_przyd DATETermin przydatności
ilosc_prz1 NUMERIC(16,4)Ilość przyjęta w pierwszej jednostce miary
ilosc_prz2 NUMERIC(16,4)Ilość przyjeta w drugiej jednostce miary
cena1 NUMERIC(16,4)Cena za pierwszą jednostke miary
cena2 NUMERIC(16,4)Cena za druga jednostkę miary
walutaOCHAR(3)Symbol waluty
cena_wal1 NUMERIC(16,4)Cena w walucie za pierwsza jednostke miary
cena_wal2 NUMERIC(16,4)Cena w walucie za druga jednostkę miary
cena_pierw1 NUMERIC(16,4)Cena pierwotna w 1 jm.
cena_pierw2 NUMERIC(16,4)Cena pierwotna w 2 jm.
cena_pierw_wal1 NUMERIC(16,4)Cena pierwotna walutowa w 1 jm.
cena_pierw_wal2 NUMERIC(16,4)Cena pierwotna walutowa w 2 jm.
ilosc1 NUMERIC(16,4)Ilość pozostała w pierwszej jedn. miary
ilosc2 NUMERIC(16,4)Ilość pozostała w drugiej jedn. miary
rezerwacja1 NUMERIC(16,4)Ilość zarezerwowana w 1 jedn. miary
rezerwacja2 NUMERIC(16,4)Ilość zarezerwowana w 2 jedn. miary
wejscie_data DATEData pierwszego przyjęcia do firmy
wejscie_magazyn CHAR(2)Magazyn pierwszego przyjęcia
opis TEXTOpis artykułu
wirtualne BOOLEANCzy wirtualne

 1. Wartość pól w kolumnie "wirtualne" zmienia się w zależności od stanu dokumentu magazynowego. Służy do odróżnienia przyjęć wirtualnych, które mają zapisywać się tylko na lokacjach (wirtualne=true; stan dokumentu przychodowego <> 'Z') od przyjęć realnych (wirtualne=false).

Dane podstawowe

Tabela zawiera informacje podstawowe o artykułach.

Atrybuty:

Tabela 3.95. rs_artykuly

firma_idOCHAR(2)Identyfikator firmy
artykul_idKCHAR(20)Identyfikator artykułu
nazwa VARCHAR(50)Nazwa artykułu
stawka_vatOCHAR(2)Stawka VAT
stawka_vat_importOCHAR(2)Stawka VAT przy imporcie
kateg_artykuluOCHAR(5)Kategoria artykułu
producent_idOCHAR(5)Identyfikator producenta
dostawca_idOCHAR(5)Identyfikator dostawcy
sww_pkwiu VARCHAR(20)Kod SWW lub PKWiU
atest VARCHAR(20)Symbol atestu
typ_artykuluOCHAR(2)Typ artykułu
aktywny BOOLEANCzy aktywny?
artykul_mag_id CHAR(20)Identyfikator artykułu w magazynie
zamiennik_idOCHAR(20)Identyfikator zamiennika
czy_seria BOOLEANCzy wymagany numer serii
czy_termin BOOLEANCzy wymagany termin przydatności do spożycia/użytku
IMPORT/EXPORT   
kod_cn VARCHAR(8)Kod klasyfikacji CN
waga NUMERIC(12,6)Waga jednostkowa w kg
taryfa_celna VARCHAR(15)Kod taryfy celnej
clo_p NUMERIC(6,2)Procent cła - przywóz
clo_w NUMERIC(6,2)Procent cła - wywóz
akcyza_pr NUMERIC(6,2)Akcyza - procent
akcyza_wa NUMERIC(16,4)Akcyza - wartość
JEDNOSTKI MIAR   
jm1OCHAR(5)Pierwsza jednostka miary
jm2OCHAR(5)Druga jednostka miary
przelicznik NUMERIC(16,8)Przelicznik jednostek miar
jm_kalk CHAR(1)jednostka miary kalkulacyjna
STANY   
ilosc1 NUMERIC(16,4)Ilość w pierwszej jedn. miary
ilosc2 NUMERIC(16,4)Ilość w drugiej jedn. miary
ost_cena1 NUMERIC(16,4)cena ostatniego przyjęcia za pierwszą jednostkę miary
ost_cena2 NUMERIC(16,4)cena ostatniego przyjecia za drugą jednostkę miary
ost_przychód DATEData ostatniego przychodu
ost_rozchod DATEData ostatniego rozchodu
zapas_min1 NUMERIC(16,4)Zapas minimalny w 1 jedn. miary
zapas_min2 NUMERIC(16,4)Zapas minimalny w 2 jedn. miary
zapas_max1 NUMERIC(16,4)Zapas maksymalny w 1 jedn. miary
zapas_max2 NUMERIC(16,4)Zapas maksymalny w 2 jedn. miary
rezerwa1 NUMERIC(16,4)Ilość do dyspozycji w 1 jedn. miary
rezerwa2 NUMERIC(16,4)Ilość do dyspozycji w 2 jedn. miary
rezerwacja1 NUMERIC(16,4)Ilość zarezerwowana w 1 jedn. miary
rezerwacja2 NUMERIC(16,4)Ilość zarezerwowana w 2 jedn. miary
zamowienie_w1 NUMERIC(16,4)Ilość zamówiona w 1 jedn. miary wewnątrz firmy
zamowienie_w2 NUMERIC(16,4)Ilość zamówiona w 2 jedn. miary wewnątrz firmy
zamowienie_z1 NUMERIC(16,4)Ilość zamówiona w 1 jedn. miary na zewnątrz (u dostawców)
zamowienie_z2 NUMERIC(16,4)Ilość zamówiona w 2 jedn. miary na zewnatrz (u dostawców)
czy_jedn_uzupelniajace BOOLEANCzy jednostki uzupełniające
model_id CHAR (20)Model
wydawac_zamiennik BOOLEANWydawać zamiennik
przelicznik_odwr NUMERIC(16,8)Przelicznik odwrotny
produkt_wiodacyOCHAR(20)Identyfikator produktu wiodącego
limit_oplaty_repr NUMERIC(16,2)Limit opłaty reprograficznej
oplata_reprograficzna NUMERIC(5,2)Opłata reprograficzna
dni_karencji NUMERIC(3,0)Dni karencji
czy_produkcja_ciagla BOOLEANCzy produkcja ciągła?
dynamiczny_przelicznik BOOLEANCzy dynamiczny przelicznik
sledzenie_dostaw BOOLEANCzy śledzenie dostaw
faktura_w_jm2 BOOLEANCzy faktura w drugiej jednostce miary
hdi BOOLEANCzy do faktury drukować HDI
nazwa_dluga TEXTNazwa długa artykułu
wydanie_proporcjonalne BOOLEANCzy wydawać proporcjonalnie

Opis:

 1. W ramach firmy atrybut 'artykul_id' jest unikalny.

 2. Atrybuty 'producent_id' oraz 'dostawca_id' domyślnie otrzymują wartość '00000' (pięć zer) – kontrahent o takim symbolu musi istnieć w tabeli kontrahentów.

 3. Atrybuty o końcówce '1' są wyświetlane zawsze. Atrybuty o końcówce '2' wyświetlane są tylko wtedy, gdy w tabeli 'rs_firmy' ustawiony jest atrybut 'dwie_jedn_miar'. W przypadku, gdy ten atrybut nie jest ustawiony pakiet domyślnie wpisuje w atrybuty o końcówce '2' te same dane, co w atrybuty o końcówce '1'. Umożliwia to włączenie obsługi dwóch jednostek miar w dowolnym momencie. Wyłączenie obsługi dwóch jednostek miar możliwe jest jedynie w wypadku, gdy przelicznik jednostek miar jest równy 1 dla wszystkich artykułów.

 4. Atrybut 'przelicznik' jest aktywny jedynie w przypadku obsługi dwóch jednostek miar. Domyślnie przyjmuje wartość 1. Jeśli w tabeli 'rs_firmy' włączony jest atrybut 'dynamiczny przelicznik miar', to jako przelicznik można wpisać 0 (zero). Spowoduje to, że dla tego artykułu będzie trzeba podawać zawsze ilości w dwóch jednostkach miar.

 5. Atrybut 'jm_kalk' (jednostka miary kalkulacyjna) może przyjmować tylko wartości '1' lub '2'.Oznacza, która z jednostek miar jest przyjmowana jako jednostka, dla której podawane są receptury (zużycia surowców, półproduktów).

 6. Atrybuty 'clo_p' i 'clo_w' oznaczają odpowiednio procent cła przy przywozie i wywozie towarów.

 7. Atrybuty 'akcyza_pr' oraz 'akcyza_wa' oznaczają odpowiednio procent i wartość akcyzy.

 8. Atrybuty 'ilosc1' i 'ilosc2' zawierają sumaryczną ilość artykułu we wszystkich magazynach wszystkich oddziałów firmy w pierwszej i drugiej jednostce miary.

 9. Atrybuty 'ost_cena1' i 'ost_cena2' zawierają cenę ostatniego przyjęcia w pierwszej i drugiej jednostce miary.

 10. Atrybut 'typ_artykulu' może przyjmować jedną z wartości: '01-towar', '02-produkt', '03-półprodukt / element', '04-surowiec', '05-opakowanie', '11-zestaw', '21-opakowanie zwrotne', '31-usługa' oraz '99-inny'.

 11. Receptury (zużycia surowców) można wprowadzać tylko dla produktów i półproduktów.

 12. Opakowania uczestniczą w dodatkowych opcjach rozliczania zużycia opakowań.

 13. Opakowania zwrotne uczestniczą w rozliczeniach opakowań z odbiorcami lub dostawcami.

 14. Dla usług nie są przechowywane stany magazynowe–można tylko wystawiać faktury.

 15. Artykuły oznaczone jako 'inny' można używać w rozliczeniach produkcji jako zużycie energii, robociznę itp.

 16. Atrybuty 'kod_cn' oraz 'waga' używane są podczas przygotowywania deklaracji INTRASTAT.

 17. Atrybuty 'zapas_min' oraz 'zapas_max' używane są do zarządzania magazynem.

 18. Atrybuty 'rezerwa' określają łączną ilość artykułu możliwą do wykorzystania uwględniając aktualny stan magazynu oraz wystawione faktury i korekty.

 19. Atrybuty 'rezerwacja' określają łączną ilość artykułu zarezerwowaną przez operatorów.

 20. Atrybuty 'zamowienie_w' określają łączną ilość artykułu zamówionego wewnątrz firmy.

 21. Atrybuty 'zamowienie_z' określają łączną ilość artykułu zamówionego u dostawców.

Kody EAN

Tabela zawiera informacje o kodach EAN dla artykułów.

Atrybuty:

Tabela 3.96. rs_artykuly_ean

firma_idOCHAR(2)Identyfikator firmy
artykul_idOCHAR(20)Identyfikator artykułu
eanKCHAR(13)Kod EAN
glowny BOOLEANCzy główny kod dla artykułu

Opis:

 1. Tabela używana do przechowywania kodów EAN dla artykułów.

 2. W ramach firmy kod EAN musi być unikalny.

 3. Wykorzystywana do obsługi czytnika (skanera) kodów kreskowych.

Miejsca składowania

Tabela zawiera informacje o miejscach składowania artykułów z dokładnością do magazynu.

Atrybuty:

Tabela 3.97. rs_artykuly_skladowanie

firma_idOCHAR(2)Identyfikator firmy
magazyn_idOCHAR(4)Identyfikator magazynu
miejsce_idOCHAR(5)Identyfikator miejsca
artykul_idOCHAR(20)Identyfikator artykułu

Opis:

 1. Wykorzystywana przy wyszukiwaniu artykułów w magazynie.

Obce identyfikatory

Tabela zawiera informacje o obcych danych dla artykułów.

Atrybuty:

Tabela 3.98. rs_artykuly_obce

firma_idOCHAR(2)Identyfikator firmy
kontrahent_idOCHAR(5)Identyfikator kontrahenta
artykul_idOCHAR(20)Identyfikator artykulu
obcy_id VARCHAR(20)Identyfikator artykułu u kontrahenta
obca_nazwa VARCHAR(50)Nazwa artykułu u kontrahenta
obcy_ean VARCHAR(13)Kod EAN u kontrahenta
obca_jm VARCHAR(5)Jednostka miary u kontrahenta

Opis:

 1. Tabela używana do przechowywania informacji o kodach i nazwach artykułów u kontrahenta.

 2. Wykorzystywana w obsłudze zamówień i sprzedaży.

Producenci

Tabela zawiera informacje o producentach

Tabela 3.99. rs_artykuły_producenci

firma_idXCHAR ( 2 )Identyfikator firmy
artykuł_idXCHAR ( 20 )Identyfikator_artykułu
oddział_zamKCHAR ( 2 )Numer oddziału
oddział_prodKCHAR ( 2 )Numer oddziału
data_od DATEData od
data_do DATEData do
rzut CHAR(1)Rzut

Opis:

 1. Tabela używana do przechowywania informacji o producentach

Stawki VAT

Tabela 3.100. rs_artykuly_stawki_vat

firma_idKCHAR(2)Identyfikator firmy
artykul_idKCHAR(20)Identyfikator artykułu
od_dniaXDATEData
stawka_vatOCHAR(2)Stawka VAT
sww_pkwiu CHAR(20)Numer pkwiu
stawka_vat_importOCHAR(2)Stawka VAT używana dla towarów importowanych

Zestawy

Tabela zawiera informacje o zdefiniowanych zestawach.

Atrybuty:

Tabela 3.101. rs_artykuly_zestawy

firma_idOCHAR(2)Identyfikator firmy
zestaw_idOCHAR(20)Identyfikator zestawu
kontrahent_idXCHAR(5)Identyfikator kontrahenta
atykul_idOCHAR(20)Identyfikator artykułu
ilosc1 NUMERIC(16,4)Ilość artykułu w pierwszej jednostce miary
ilosc2 NUMERIC(16,4)Ilość artykułu w drugiej jednostce miary
procent_marzy NUMERIC(4,1)Procent marży
cecha1_opis_zKVARCHAR(20)Opis cechy zestawu
cecha1_wartosc_zKVARCHAR(30)Wartość cechy zestawu
cecha1_opis_aKVARCHAR(20)Opis cechy elementu zestawu
cecha1_wartosc_aKVARCHAR(30)Wartość cechy elementu zestawu

Opis:

 1. Wykorzystywana przy sprzedaży / zakupie zestawów.

 2. Atrybut 'zestaw_id' wskazuje na zdefiniowany artykuł.

Tabele pomocnicze

Tabele te zawierają informacje wykorzystywane w wielu miejscach systemu.

Boksy

Tabela 3.102. rs_boksy

firma_id CHAR(2)Identyfikator firmy
oddzial_id CHAR(2)Identyfikator oddziału
boks_id CHAR(2)Identyfikator boksu
boks_ip CHAR(15)Adres IP boksu
data_wysw_w1 DATEData wyświetlenia w wierszu 1
tryb_wysw_w1 CHAR(2)Tryb wyświetlenia w wierszu 1
artykul_wysw_w1 CHAR(20)Artykuł wyświetlany w wierszu 1
ilosc_wysw_w1 NUM(16,4)Ilość wyświetlana w wierszu 1
data_wysw_w2 DATEData wyświetlenia w wierszu 2
tryb_wysw_w2 CHAR(2)Tryb wyświetlenia w wierszu 2
artykul_wysw_w2 CHAR(20)Artykuł wyświetlany w wierszu 2
ilosc_wysw_w2 NUM(16,4)Ilość wyświetlana w wierszu 2
data_wysw_w3 DATEData wyświetlenia w wierszu 3
tryb_wysw_w3 CHAR(2)Tryb wyświetlenia w wierszu 3
artykul_wysw_w3 CHAR(20)Artykuł wyświetlany w wierszu 3
ilosc_wysw_w3 NUM(16,4)Ilość wyświetlana w wierszu 3
data_wysw_w4 DATEData wyświetlenia w wierszu 4
tryb_wysw_w4 CHAR(2)Tryb wyświetlenia w wierszu 4
artykul_wysw_w4 CHAR(20)Artykuł wyświetlany w wierszu 4
ilosc_wysw_w4 NUM(16,4)Ilość wyświetlana w wierszu 4

Tabela 3.103. rs_boksy_dni

firma_id CHAR(2)Identyfikator firmy
oddzial_id CHAR(2)Identyfikator oddziału
boks_id CHAR(4)Identyfikator boksu
trasa CHAR(4)Trasa
tryb_dostawy CHAR(2)Tryb dostawy
dzien_tygodnia NUM(1)Dzień tygodnia

Tabela 3.104. rs_boksy_trasy_dni

firma_id CHAR(2)Identyfikator firmy
oddzial_id CHAR(2)Identyfikator oddziału
boks_id CHAR(4)Identyfikator boksu
trasa CHAR(4)Trasa
tryb_dostawy CHAR(2)Tryb dostawy
data od DATEData od
data do DATEData do

Boksy - trasy

Tabela przechowuje informacje o trasach obsługiwanych w poszczególnych boksach w poszczególnych dniach

Tabela 3.105. rs_boksy_trasy

firma_idXCHAR(2)Identyfikator firmy
oddzial_idXCHAR(2)Identyfikator oddziału
boks_idXCHAR(4)Identyfikator boksu
trasaXCHAR(4)Identyfikator trasy
tryb_dostawyXCHAR(2)Identyfikator trybu dostawy
dzien_tygodniaXNUMERIC(1)Numer dnia tygodnia

Boksy - trasy - dni

Tabela przechowuje informacje o trasach obsługiwanych w poszczególnych boksach w podanym okresie

Tabela 3.106. rs_boksy_trasy_dni

firma_idXCHAR(2)Identyfikator firmy
oddzial_idXCHAR(2)Identyfikator oddziału
boks_idXCHAR(4)Identyfikator boksu
trasaXCHAR(4)Identyfikator trasy
tryb_dostawyXCHAR(2)Identyfikator trybu dostawy
dataXDATEData od
osobny_przerzut BOOLEANCzy osobny przerzut
data_do DATEData do

Kategorie fakturowanie

Tabela zawiera informacje o różnych kategoriach fakturowania.

Tabela 3.107. rs_kategorie_fakturowanie

firma_idXCHAR(2)Identyfikator firmy
kateg_kontrahentaKCHAR(3)Kategoria kontrahenta
wyznacznikOCHAR(2)Wyznacznik faktury
dni NUMERIC(3)Dni do wymagalności
wersjaOCHAR(2)Wersja cenowa
upust NUMERIC(4,2)Upust
maks_wart NUMERIC(16,2)Maksymalna wartość
spos_zaplatyOCHAR(2)Sposób zapłaty
spos_dostawyOCHAR(2)Sposób dostawy
projekt_idOCHAR(20)Identyfikator projektu

Kierowcy - wersje

Tabela zawiera informacje o wersjach dla kierowców używanych w systemie.

Tabela 3.108. rs_kierowcy_wersje

firma_id CHAR (2)Identyfikator firmy
oddzial_id CHAR (2)Identyfikator oddziału
wlasny BOOLEANWłasny
specjalny BOOLEANSpecjalny
wc_normal CHAR (2) 
wc_swiat CHAR (2) 
wc_przerz CHAR (2) 
wc_noc CHAR (2) 
magazyn_id CHAR (2)Identyfikator magazynu
platnicy VARCHAR (200)Płatnicy

rs_konta_bankowe

Tabela zawiera informacje o kontach bankowych przechowywanych w systemie.

Tabela 3.109. rs_konta_bankowe

firma_id CHAR(2)Identyfikator firmy
konto_id CHAR(2)Identyfikator konta
bank VARCHAR (50)Nazwa banku
konto VARCHAR (50)Numer konta
pli_typ CHAR(1)Typ pliku pli
pli_folder VARCHAR (100)Folder dla plików pli

Kursy walut

Tabela zawiera kursy walut.

Atrybuty:

Tabela 3.110. rs_kursy_walut

firma_idOCHAR(2)Identyfikator firmy
walutaOCHAR(3)Symbol waluty
dataKDATEData tabeli
nr_tabeli VARCHAR(50)Numer tabeli
ilosc_waluty NUMERIC(5)Ilość waluty
kurs_sredni NUMERIC(8,4)Kurs średni
kurs_zakup NUMERIC(8,4)Kurs zakupu
kurs_sprzedaz NUMERIC(8,4)Kurs sprzedaży

Uwagi:

System Anakonda oferuje pobieranie kursów walut za pomocą protokołów HTTP, HTTP z SSL oraz FTP (tylko publiczny dostęp, tzn. bez hasła).

Przy pobieraniu kursów walut z poszczególnych banków należy zwrócić uwagę na regulaminy poszczególnych banków, które zazwyczaj wymagają zgody na automatyczne pobieranie kursów walut. W związku z tym firma Record System, autor systemu Anakonda nie bierze odpowiedzialności za naruszenie regulaminów poszczególnych banków przy korzystaniu z danych zawartych w ich serwisach internetowych.

Poniżej przedstawiamy linki do regulaminów bankowych wybranych banków:

http://www.pkobp.pl/index.php/id=zastrz/section=ogol [^] [^]

http://www.brebank.pl/znajdz_w_portalu/regulamin/ [^] [^] (par. 7)

http://www.millenet.pl/footer/article.jsp?_footerid=23242 [^] [^]

http://www.bgz.pl/regulamin_serwisu.html [^] [^] (cz. IV)

System w funkcjonalności "Kursy walut" posługuje się dwoma pojęciami, które poniżej zostały przedstawione:

 • nr tabeli (w oknach dot. dodawania/edycji/wyboru kursów walut) – oznaczenie pojedynczej tabeli kursów z konkretnego dnia (wpisane ręcznie lub pobrane/wygenerowane przy pobieraniu kursów z Internetu), np. "205/A/NBP/2009";

 • tabela (w oknach dotyczących pobierania kursów walut z Internetu oraz definiowania banków jako źródeł pobierania kursów walut) – ogólne oznaczenie tabeli kursów dla konkretnego banku, obejmującej dany rodzaj notowań (dla wszelkich możliwych dat); np. dla banku NBP id tabeli (tabela id) to "A", zaś jej nazwa (nazwa tabeli) to: "Tabela A kursów średnich walut obcych".

Okno Edycja banku (źródła kursów danych)

– tabela bazy danych rs_definicje_bankow_w_kursach_walut

Bank id (pole w bazie: bank_id) – unikalny identyfikator źródła kursów w bazie danych. Powinien on stanowić skrót nazwy banku (źródła kursów), jest bowiem używany również przy:

 • automatycznym generowaniu numeru tabel (wtedy, gdy pobrane dane nie zawierają numeru tabeli z danego dnia),

 • automatycznym uzupełnianiu numeru tabeli o identyfikator (wtedy, gdy pobrany numer tabeli go nie zawiera).

Nazwa banku (pole w bazie: bank_nazwa) – pełna nazwa banku (źródła kursów) czytelna dla człowieka.

Wzorzec URL (pole w bazie: wzorzec_url) – napis, na podstawie którego każdorazowo generowany będzie adres internetowy danych z kursami walut dla danego banku/tabeli i danego dnia. We wzorcu tym użyć można następujących elementów specjalnych, pod które przy pobieraniu automatycznie podstawiane będą odpowiednie wartości:

 • %(tabela_id)s – identyfikator tabeli,

 • %(tabela_id_lower)s – identyfikator tabeli małymi literami,

 • %(tabela_id_upper)s – identyfikator tabeli dużymi literami,

 • %(rok)d – aktualny rok, np. „2010”,

 • %(rok2)02d – ostatnie 2 cyfry aktualnego roku, np. „10”,

 • %(miesiac)d – numer aktualnego miesiąca – 1 lub 2 cyfry, np. sierpień to „8”,

 • %(miesiac)02d – numer aktualnego miesiąca – 2 cyfry, np. sierpień to „08”,

 • %(dzien)d – numer aktualnego dnia miesiąca – 1 lub 2 cyfry,

 • %(dzien)02d – numer aktualnego dnia miesiąca – 2 cyfry,

 • %(dzien_roku)d – numer aktualnego dnia w roku – 1 do 3 cyfr, np. „7”, „34”, 319”,

 • %(dzien_roku)03d – numer aktualnego dnia w roku – 3 cyfry, np. „007”, „034”, „319”,

 • %(dzien_roboczy_roku)d – numer aktualnego dnia roboczego w roku – 1 do 3 cyfr,

 • %(dzien_roboczy_roku)03d – numer aktualnego dnia roboczego w roku – 3 cyfry,

 • %(data)s – aktualna data w formacie 'RRRR-MM-DD', np. „2009-08-20”,

 • %(sroda_w_roku)d – która to środa w roku – 1 do 3 cyfr; analogicznie dla pozostałych dni tygodnia

 • %(sroda_w_roku)03d – która to środa w roku - 3 cyfry; analogicznie dla pozostałych dni tygodnia.

Powyższe elementy są używane na zasadach opisanych w dokumentacji języka Python pod adresem: http://docs.python.org/library/stdtypes.html#string-formatting-operations – możliwe jest więc konstruowanie na tych zasadach również innych elementów (z użyciem wyżej wymienionych nazw w rodzaju „tabela_id”, „rok2” czy „dzien_roku”).

Przykład – wzorzec URL dla tabel A i C banku NBP:

http://www.nbp.pl/kursy/xml/%(tabela_id_lower)s%(dzien_roboczy_roku)03dz%(rok2)02d%(miesiac)02d%(dzien)02d.xml

Zob. też przykłady w dokumentacji użytkownika.

Parametry (pole w bazie: parametry) – przedzielone przecinkami pary parametr: wartość charakterystyczne dla danego formatu pliku (patrz niżej).

 • Możliwy parametr dla formatu XML:

  • zamieniaj_przecinek (wartość domyślna: 1) – czy w pobranych kwotach znak oddzielający część całkowitą od ułamkowej to przecinek zamiast kropki (jeżeli tak, wymaga zamiany na kropkę na potrzeby wewnętrznych mechanizmów Anakondy) -- wartość 1 oznacza „tak”, wartość 0 oznacza „nie”;

  • tag_nru_tabeli (wartość domyślna to pusty napis, oznaczający brak) – nazwa XML-owego tagu obejmującego numer tabeli;

  • tag_daty (wartość domyślna to pusty napis, oznaczający brak) – nazwa XML-owego tagu obejmującego datę kursów; UWAGA, tę wartość należy ustawiać *tylko i wyłącznie* w sytuacji, gdy wzorzec URL nie uwzględnia daty (gdy kursy dla danej tabeli są pobierane zawsze spod tego samego adresu internetowego – bez modyfikacji zależnych od daty).

 • Możliwe parametry dla formatu CSV:

  • zamieniaj_przecinek (wartość domyślna: 1) – patrz wyżej; możliwe parametry dla formatu XML;

  • zacznij_od_wiersza (wartość domyślna: 0) – który wiersz pobieranego pliku jest pierwszym wierszem właściwych danych tabelarycznych;

  • wiersz_nru_tabeli (wartość domyślna: -1) – który wiersz (licząc od 0) pobieranego pliku zawiera numer tabeli – vide: pole nr_tabeli w rs_kursy_walut (wartość -1 oznacza brak informacji o numerze tabeli);

  • kolumna_nru_tabeli (wartość domyślna: 0) – która kolumna (licząc od 0) pobieranego pliku zawiera numer tabeli (ma zastosowanie tylko, jeżeli wartość wyżej wymienionego parametru wiersz_nru_tabeli jest większa od -1).

  • wiersz_daty (wartość domyślna: -1) – który wiersz pobieranego pliku zawiera datę kursów (wartość -1 oznacza brak); UWAGA, tę wartość należy ustawiać *tylko i wyłącznie* w sytuacji, gdy wzorzec URL nie uwzględnia daty (tzn. gdy kursy dla danej tabeli są pobierane zawsze spod tego samego adresu internetowego – bez modyfikacji zależnych od daty);

  • kolumna_daty (wartość domyślna: 0) – która kolumna pobieranego pliku zawiera datę kursów (ma zastosowanie tylko, jeżeli wartość wyżej wymienionego parametru wiersz_daty jest większa od -1).

Przykład (fikcyjny): zamieniaj_przecinek: 0, zacznij_od_wiersza: 2, wiersz_nru_tabeli: 1

Uwaga: kolumny i wiersze pliku CSV liczone są od 0, nie od 1 (tzn. ich kolejne numery to: 0, 1, 2, 3... -- a nie: 1, 2, 3, 4...).

Zob. też przykłady w dokumentacji użytkownika.

Format pliku (pole w bazie: format_pliku) – oznaczenie formatu pobieranych plików. Obecnie w systemie anakonda zaimplementowana jest obsługa dwóch formatów: XML oraz CSV.

Struktura pliku (pole w bazie: struktura_pliku) – przedzielone przecinkami elementy o znaczeniu specyficznym dla danego formatu pliku, podane koniecznie w podanym niżej porządku. W razie potrzeby pominięcia danego elementu (bo np. kursy walut w danym banku uwzględniają tylko kursy zakupu/sprzedaży a nie kursy średnie), należy w jego miejsce wpisać znak '-' (minus).

 • Dla formatu XML – kolejne 6 lub 7 wartości to nazwy XML-owych tagów:

  1. obejmującego kod waluty (vide: pole waluta w rs_kursy_walut),

  2. obejmującego ilość (przelicznik) waluty (vide: pole ilosc_waluty w rs_kursy_walut),

  3. obejmującego kurs średni (vide: pole kurs_sredni w rs_kursy_walut),

  4. obejmującego kurs zakupu (vide: pole kurs_zakup w rs_kursy_walut),

  5. obejmującego kurs sprzedaży (vide: pole kurs_sprzedaz w rs_kursy_walut),

  6. obejmującego cały wiersz (cały wpis dotyczący danej waluty),

  7. opcjonalnie: obejmującego numer tabeli (vide: pole nr_tabeli w rs_kursy_walut).

  Przykłady (fikcyjne):

  waluta, przelicznik, sred, kup, sprzed, pozycja

  waluta, przelicznik, -, kup, sprzed, pozycja [przykład bez kursu średniego]

  waluta, przelicznik, sred, -, -, pozycja [przykład bez kursów zakupu i sprzedaży]

  Uwaga: siódmy opcjonalny element to zaszłość historyczna – zamiast niego w razie potrzeby należy zdefiniować wartość "tag_nru_tabeli" w polu "Parametry".

 • Dla formatu CSV – kolejne 5 przedzielonych przecinkami elementów to numery kolumn:

  1. zawierającej kod waluty (vide: pole waluta w rs_kursy_walut),

  2. zawierającej ilość (przelicznik) waluty (vide: pole ilosc_waluty w rs_kursy_walut),

  3. zawierającej kurs średni (vide: pole kurs_sredni w rs_kursy_walut),

  4. zawierającej kurs zakupu (vide: pole kurs_zakup w rs_kursy_walut),

  5. zawierającej kurs sprzedaży (vide: pole kurs_sprzedaz w rs_kursy_walut).

  Przykłady (fikcyjne):

  8, 0, 2, 3, 4

  8, 0, -, 3, 4 [przykład bez kursu średniego]

  8, 0, 2, -, - [przykład bez kursów zakupu i sprzedaży]

  Uwaga: kolumny i wiersze pliku CSV liczone są od 0, nie od 1 (tzn. ich kolejne numery to: 0, 1, 2, 3... -- a nie: 1, 2, 3, 4...).

Okno Edycja tabel kursów walut...

 • tabela bazy danych rs_definicje_bankow_w_kursach_walut_tabele

Tabela id (pole w bazie: tabela_id) – unikalny w ramach danego banku (źródła kursów) identyfikator tabeli kursów w bazie danych. Powinien on stanowić faktycznie stosowane oznaczenie tabeli kursów, jest bowiem używany również przy automatycznym generowaniu numeru tabel (wtedy, gdy pobrane dane nie zawierają numeru tabeli z danego dnia).

Nazwa tabeli (pole w bazie: nazwa) – pełna nazwa tabeli kursów, czytelna dla człowieka.

Alternatywny wzorzec URL (pole w bazie: alt_wzorzec_url) – wzorzec URL ustawiany indywidualnie dla danej tabeli, zastępujący wzorzec URL (patrz wyżej) zdefiniowany dla banku. Najczęściej pole to należy pozostawić puste – co oznacza, że stosowany będzie wzorzec zdefiniowany dla banku.

Opis parametrów dla funkcji harmonogramu fs_kursy_walut_pobierz:

 • bank_id;

 • tabele – przedzielone przecinkami i/lub spacjami tabela_id poszczególnych tabel;

 • data – napis będący datą w formacie RRRR-MM-DD lub symbolem takim, że:

  • jeżeli zaczyna się od litery "d" lub "D" (jak "dziś"), używana będzie bieżąca data;

  • jeżeli zaczyna się od litery "p" lub "P" (jak "plik"), używana będzie data z pobieranego pliku (musi być w nim określona);

  • jeżeli jest pustym napisem, używana będzie:

   • data z pobieranego pliku, jeśli dla danego banku w strukturze pliku zdefiniowane jest miejsce, gdzie podawana jest data (tag_daty dla formatu XML, wiersz_daty dla formatu CSV);

   • data bieżąca, jeśli dla danego banku nie jest zdefiniowane miejsce w strukturzze pliku, gdzie podawana jest data.

  Uwaga: data to argument nieobowiązkowy -- pominięcie go jest równoznacze z podaniem go jako pustego napisu.

Uwaga:

Zgodnie z dokumentacją dla formatu XML zawartość pola "struktura plików" powinna mieć postać listy (oddzielonych od siebie przecinkami) nazw XML-owych tagów w pobieranym pliku:

 1. taga obejmującego kod waluty,

 2. taga obejmującego ilość (przelicznik) waluty,

 3. taga obejmującego kurs średni,

 4. taga obejmującego kurs zakupu,

 5. taga obejmującego kurs sprzedaży,

 6. taga obejmującego cały wiersz (cały wpis dotyczący danej waluty)

 7. opcjonalnie: taga obejmującego numer tabeli (dla danego dnia). [w takiej a nie innej kolejności]

[w takiej a nie innej kolejności]

Przykład (fikcyjny):

waluta, przelicznik, sred, kup, sprzed, pozycja, numer_tab

W sytuacji, w której dana tabela pomija kursy średnie (zawiera tylko kursy kupna i sprzedaży), albo pomija kursy kupna i sprzedaży (zawiera tylko kursy średnie) -- pominięte w tabeli pozycje muszą być na liście oznaczone znakiem '-' (nie można ich po prostu pomijać, bo cały zapis byłby wtedy niejednoznaczny; liczba i pozycja poszczególnych wartości na liście musi się zgadzać z ww. wzorem).

UWAGA: Informacje uzupełniające na temat kursów walut można znaleźć w Dokumnetacji Użytkownika Systemu Anakonda pod adresem:

http://recordsystem.com.pl/doc/user/ch07s04.html#id2962632

Kursy walut - definicje banków

Tabela 3.111. rs_definicje_bankow_w_kursach_walut

firma_idOCHAR(2)Identyfikator firmy
bank_idKCHAR(15)Symbol banku
bank_nazwa VARCHAR(100)Nazwa banku
wzorzec_url VARCHAR(200)Wzorzec URL
parametry VARCHAR(200)Parametry
format_pliku VARCHAR(10)Format pliku
struktura_pliku VARCHAR(200)Struktura pliku


Kursy walut - definicje banków - tabele

Tabela 3.112. rs_definicje_bankow_w_kursach_walut_tabele

firma_idOCHAR(2)Identyfikator firmy
bank_idKCHAR(15)Symbol banku
tabela_id CHAR(10)Symbol tabeli
nazwa VARCHAR(40Nazwa tabeli

Lokacje

Tabela zawiera podstawowe parametry lokacji artykułów w magazynach.

Atrybuty:

Tabela 3.113. rs_lokacje

firma_idOCHAR(2)Identyfikator firmy
magazyn_idOCHAR(4)Identyfikator magazynu
lokacja_idKCHAR(10)Identyfikator lokacji
opis VARCHAR(50)Opis lokacji
liczba NUMERIC(5)Liczba
zajete NUMERIC(5)Zajęte
do_wydania NUMERIC(5, 2)Ilość artykułu do wydania
zajete_dokl NUMERIC(5, 2) 

Pliki

Tabela 3.114. rs_pliki

firma_idOCHAR(2)Identyfikator firmy
plik_idKBIGSERIALPliki
nazwa VARCHAR(100)Nazwa
tabela VARCHAR(50)Tabela
Kompresja BOOLEANCzy kompresja?

Procenty odsetek

Tabela zawiera informacje o procentach odsetek.

Atrybuty:

Tabela 3.115. rs_procenty_odsetek

firma_idXCHAR(2)Identyfikator firmy
data_odKDATEData od kiedy
odsetki_zobow NUMERIC(8,4)Odsetki od zobowiązań
odsetki_nalez NUMERIC(8,4)Odsetki od należnosci
odsetki_podat NUMERIC(8,4)Odsetki podatkowe

Produkcja - dokumenty

Tabela zawiera informacje o dokumentach magazynowych wykorzystywanych w module produkcji.

Atrybuty:

Tabela 3.116. rs_produkcja_dokumenty

firma_idOCHAR(2)Identyfikator firmy
oddzial_idOCHAR(2)Identyfikator oddziału
magazyn_pw CHAR(4)Magazyn dokumentu PW
wersja_pw CHAR(2)Wersja cenowa dokumentu PW
magazyn_mm CHAR(4)Magazyn dokumentu MM
kontrahent_id OCHAR(5)Identyfikator kontrahenta
magazyn_braki CHAR(5)Magazyn braków

Typy dokumentów magazynowych

Tabela zawiera definicje typów dokumentów magazynowych.

Atrybuty:

Tabela 3.117. rs_typy_dokumentow_m

firma_idOCHAR(2)Identyfikator firmy
dokument_idOCHAR(2)Identyfikator dokumentu
typ_dokumentuKCHAR(1)Typ dokumentu
nazwa_dokumentu VARCHAR(50)Nazwa dokumentu
czy_kontrahent BOOLEANCzy wymagany kontrahent
czy_zlecenie BOOLEANCzy wymagane zlecenie
czy_konto_kosztow BOOLEANCzy wymagane konto kosztów
czy_faktura BOOLEANCzy wymagana faktura
czy_poddokumenty BOOLEANCzy moga być poddokumenty
czy_miejsce BOOLEANCzy wymagane miejsce dostawy
czy_wartosci BOOLEANCzy drukować ceny i wartości
czy_dostawca BOOLEANCzy drukować dostawcę
czy_dostawca_z_korekty BOOLEANCzy drukować dostawcę zkorekty
czy_sprzedaz BOOLEANCzy wymagana sprzedaż
czy_projekt BOOLEANCzy wymagany projekt
czy_urzadzenia BOOLEANCzy urządzenia
typ_wydruku CHAR(1)Typ wydruku

Informacje

W tym dziale programu zawarte są tabele informacyjne.

rs_repertorium

Tabela zawiera informacje o repertorium.

Atrybuty:

Tabela 3.118. rs_repertorium

firma_idXCHAR(2)Identyfikator firmy
lpKINT4Liczba porządkowa
dzial_id CHAR(2)Identyfikator działu
sprawa VARCHAR(20)Sprawa
pozwany VARCHAR(100)Dane pozwanego
powod VARCHAR(100)Dane powoda
sad VARCHAR(100)Sąd
przedmiot TEXTPrzedmiot sprawy
czynosci_pod TEXTPodjęte czynności
czynosci_sad TEXTCzynności sądu
uwagi TEXTUwagi

rs_umowy

Tabela zawiera informacje dotyczące umów kontrahentów.

Atrybuty:

Tabela 3.119. rs_umowy

umowa_idKSERIALIdentyfikator umowy
firma_idXCHAR(2)Identyfikator firmy
oddzial_idXCHAR(2)Identyfikator oddziału
kontrahent_idXCHAR(5)Identyfikator kontrahenta
osoba_id CHAR(5)Identyfikator osoby
umowa_typ CHAR(3)Typ umowy
umowa_data DATEData zawarcia umowy
data_od DATEData początkowa umowy
data_do DATEData końcowa umowy
umowa_nr VARCHAR(100)Numer umowy
umowa_opis TEXTOpis umowy

rs_umowy_pliki

Tabela dotyczy plików załączonych do umowy.

Atrybuty:

Tabela 3.120. rs_umowy_pliki

plik_idKSERIALIdentyfikator pliku
umowa_idOINT4Identyfikator umowy
umowa_plik VARCHAR(100)Nazwa pliku
nr_plikuOBIGINTNumer pliku

rs_umowy_typy

Tabela służy do obsługi typów umów.

Atrybuty:

Tabela 3.121. rs_umowy_typy

firma_idKCHAR(2)Identyfikator firmy
kodKCHAR(3)Kod
opis VARCHAR(50)Opis

rs_umowy_typy_upr

Tabela służy do obsługi uprawnień do typów umów.

Atrybuty:

Tabela 3.122. rs_umowy_typy_upr

operator_idKINT2Identyfikator operatora
firma_idXCHAR(2)Identyfikator firmy
umowa_typXCHAR(3)Typ umowy
przegladanie BOOLEANCzy może przeglądać typ umowy
wprowadzanie BOOLEANCzy może wprowadzać typ umowy
edycja BOOLEANCzy może edytować typ umowy
usuwanie BOOLEANCzy może usuwać typ umowy
pliki BOOLEANCzy może przeglądać pliki dla typu umowy

Cechy artykułów

Cechy artykułu

Długość kodu - 20. Dowolne znaki. Typ - Z. Tabela: rs_artykuly_cechy.

Słownik używany do określenia cech artykułu

Cechy artykułów - sekcje

Tabela przechowuje informacje na temat sekcji w cechach artykułów.

Atrybuty:

Tabela 3.123. rs_artykuly_cechy_sekcje

firma_idXCHAR(2)Identyfikator firmy
kodXCHAR(20)identyfikator cechy
lpKINT2Liczba porządkowa
opis VARCHAR(50)Opis sekcji
dlugosc INT2Ilość znaków w sekcji

Cechy artykułów - wartości

Tabela 3.124. rs_artykuly_cechy_wartosci

firma_idXCHAR(2)Identyfikator firmy
kodXCHAR(20)Identyfikator cechy
wartosc CHAR(30)Wartość cechy
opis VARCHAR(50)Opis wartości cechy
domyslna BOOLEANCzy wartość domyślna
lpXINT2Liczba porządkowa